Glaw, eira ac eirlaw yn lledu

  • Cyhoeddwyd
Eira ar fynydd BwlchFfynhonnell y llun, Dafydd Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na adroddiadau am amodau rhewllyd ar ffordd mynydd Bwlch yn ne Cymru, gyda rhan A4061 yn Hirwaun wedi cau

Mae eira wedi bod yn disgyn dros rannau o ogledd ddwyrain, de a chanolbarth Cymru wrth i'r Swyddfa Dywydd rybuddio gyrwyr am broblemau posib ar y ffyrdd.

Cafodd rhybudd melyn i fod yn barod ar gyfer eira ar draws canolbarth a gogledd Cymru nos Fawrth.

Mae disgwyl i'r tywydd garw barhau tan ddydd Mercher, gyda disgwyl i hyd at 10cm (3.9 modfedd) o eira ar dir uwch, yn ôl y Swyddfa Dywydd.

Gallai ardaloedd ym Mhowys, Wrecsam, Sir Ddinbych, Gwynedd, Conwy, Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Sir y Fflint i gyd weld eira'n disgyn.

Daw'r rhybudd diweddara' wedi wythnos o dywydd oer iawn, gydag eira, rhew a chenllysg yn achosi trafferthion ar draws y wlad.

Yn ôl Gwennan Evans, Gohebydd Tywydd BBC Cymru: "Mae band o law, eirlaw ac eira yn lledu ar draws y wlad i gyfeiriad y gogledd ddwyrain ac mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ar gyfer y rhan fwya' o Bowys, ardaloedd dwyreiniol Gwynedd a Chonwy a siroedd y gogledd ddwyrain tan 12:00 ddydd Mercher.

"Mewn rhai ardaloedd bydd trwch o hyd at 8cm o eira ac mae'n bosib y bydd mwy ar dir uchel ond bydd tipyn o eirlaw a glaw yn ogystal.

"Y tymheredd ar ei isaf nos Fawrth yn -1°C."