Angen rhoi llai o sylw i fusnesi tramor?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Athro Karel Williams yn feirniadol o strategaeth economaidd y Llywodraeth

Mae angen i Lywodraeth Cymru newid ei strategaeth economaidd a rhoi llai o bwyslais ar geisio denu cwmnïau tramor i Gymru a chanolbwyntio ar geisio cael mwy allan o'r cwmnïau sydd yma yn barod, yn ôl un arbenigwr yn y maes.

Mae'r Athro Karel Williams o Ysgol Fusnes Manceinion hefyd yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru ofyn i'r sector gyhoeddus a chwmnïau fel archfarchnadoedd sut maen nhw'n cyfranu tuag at economi Cymru.

Fe wnaeth yr Athro Williams, sy'n wreiddiol o Lanelli, ei sylwadau mewn dadl gafodd ei chynnal gan TUC Cymru.

Yn ei farn o, dyw'r ymdrechion dros y blynyddoedd i ddenu buddsoddiad o du hwnt i Gymru ddim wedi llwyddo i greu llawer o swyddi sy'n cynnig cyflogau da.

Mae sylwadau'r Athro Williams yn dod cyn i'r ffigyrau cyflogaeth ddiweddaraf gael eu cyhoeddi ddydd Mercher.

Cyhoeddwyd yn ffigyrau fis diwethaf bod diweithdra yng Nghymru wedi codi i 7.1% - y cynnydd mwyaf mewn diweithdra trwy'r DU.

Yn ôl yr Athro, er mwyn i Gymru ffynnu l mae'n rhaid i'r llywodraeth roi mwy o sylw i gwmnïau sydd â chwsmeriaid lleol ac annog cynghorau sir a sefydliadau'r sector cyhoeddus i gynnig cytundebau i gwmnïau o Gymru.

Dywedodd y llywodraeth bod buddsoddiadau yng Nghymru ar ei lefel uchaf ar gofnod.