Dedfrydu dyn am roi lluniau anweddus o'i gyn-gariad ar y we

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Lloyd gyhoeddi'r lluniau ar ôl i'r berthynas chwalu.

Mae dyn 22 oed o Arberth, Sir Benfro, wedi cael gorchymyn llys yn ei wahardd rhag defnyddio'r we i aflonyddu ar ei gyn-gariad wedi iddo roi lluniau anweddus ohoni ar y we.

Fe wnaeth Nathan Rhys Lloyd hefyd gael ei ddedfrydu i wneud gwaith di-dâl yn y gymuned am ddwy flynedd ar ôl iddo gyhoeddi lluniau a fideo anweddus o'i gyn-gariad ar wefan gymdeithasol.

Clywodd Ynadon Hwlffordd fod Lloyd wedi cyhoeddi'r lluniau ar ôl i'r berthynas chwalu.

Yn ôl yr erlyniad roedd y berthynas wedi dod i ben ar ôl tri mis oherwydd natur genfigennus y diffynnydd.

Fe wnaeth Lloyd gyhoeddi lluniau o'i gyn-gariad ar ei chyfrif Instagram, cyn newid ei chyfrinair fel nad oedd hi'n gallu dileu'r llun.Fe wnaeth hi ofyn i Lloyd ddileu'r delweddau ond fe wnaeth o ymateb gyda sylwadau annifyr a sarhaus.

Clywodd y llys fod Lloyd hefyd wedi achosi difrod troseddol i gartref y ddynes, gan gicio'r drws a thorri panel wydr.

Penderfynodd ynadon osod gwaharddiad ar Lloyd yn ei rwystro rhag cysylltu yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol gyda'r dioddefwr.

Mae'r gwaharddiad hefyd yn ei wahardd rhag aflonyddu arni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cafodd hefyd ei orchymyn i dalu costau o £145.