Llwyddo i godi lori o gamlas ym Mhowys

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Camlas Trefaldwyn

Mae'r awdurdodau wedi llwyddo i godi lori o Gamlas Trefaldwyn ym Mhowys.

Roedd y lori, oedd yn cludo 28 tunnell o fwydydd anifeiliaid, wedi troi drosodd a llithro i'r gamlas ddydd Llun.

Digwyddodd y ddamwain ar yr A483 ger pentre Abermiwl rhwng Y Drenewydd a'r Trallwng,

Roedd rhaid defnyddio craen arbennig er mwy symud y lori.

Hefyd roedd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yno'n sicrhau nad oedd y bwydydd anifeiliaid na thanwydd o'r lori yn llygru'r dŵr.

Ni chafodd gyrrwr y lori ei anafu yn y ddamwain.

Ffynhonnell y llun, H18-PDW Photography
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y lori yn cludo bwydydd anifeiliaid. Llun: Paul Williams
Ffynhonnell y llun, Owain Betts
Disgrifiad o’r llun,
Digwyddod y ddamwain ddydd Llun