Llwyddo i godi lori o gamlas ym Mhowys

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Camlas Trefaldwyn

Mae'r awdurdodau wedi llwyddo i godi lori o Gamlas Trefaldwyn ym Mhowys.

Roedd y lori, oedd yn cludo 28 tunnell o fwydydd anifeiliaid, wedi troi drosodd a llithro i'r gamlas ddydd Llun.

Digwyddodd y ddamwain ar yr A483 ger pentre Abermiwl rhwng Y Drenewydd a'r Trallwng,

Roedd rhaid defnyddio craen arbennig er mwy symud y lori.

Hefyd roedd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yno'n sicrhau nad oedd y bwydydd anifeiliaid na thanwydd o'r lori yn llygru'r dŵr.

Ni chafodd gyrrwr y lori ei anafu yn y ddamwain.

Image copyright H18-PDW Photography
Image caption Roedd y lori yn cludo bwydydd anifeiliaid. Llun: Paul Williams
Image copyright Owain Betts
Image caption Digwyddod y ddamwain ddydd Llun