Amseroedd aros am driniaeth canser yn gwella

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Mae cynnydd bychan wedi bod yn nifer y bobl sydd yn derbyn triniaeth canser o fewn targedau amser Llywodraeth Cymru - er nad ydi'r targed cyffredinol yn cael ei gyrraedd.

Mae'r ffigyrau diweddaraf ar gyfer mis Tachwedd yn dangos fod 89.4% o bobl sydd yn derbyn diagnosis o ganser yn derbyn triniaeth o fewn 62 niwrnod. Y ffigwr blaenorol ym mis Hydref 2014 oedd 85%.

Nid yw'r targed o 95% wedi ei gyrraedd ers 2008.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: ''Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn gofal canser yng Nghymru gyda mwy o bobl nawr yn goroesi canser, er bod mwy o bobl yn derbyn diagnosis.''

Ond fe ddywedodd Darren Millar AC, llefarydd iechyd y Blaid Geidwadol yng Nghymru, nad oedd yr ymdrechion i wella amseroedd amser canser yn cael eu helpu gan ''etifeddiaeth y Blaid Lafur o doriadau i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, sydd wedi cyfyngu ar niferoedd a rhoi pwysau ar staff sydd yn gweithio'n galed''.