Awgrymu cau tair ysgol ym Mhowys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, oliver dixon | geograph

Mae Cyngor Sir Powys yn ystyried awgrymiadau adroddiad sy'n cynnig lleihau nifer ysgolion uwchradd y sir.

Un o awgrymiadau'r adroddiad yw cau tair ysgol uwchradd a lleihau ar nifer yr ysgolion chweched dosbarth i chwech. Byddai 97 o swyddi yn y fantol petai'r awdurdod lleol yn cytuno i'r newidiadau.

Mae'r adolygiad addysg, sy'n cael ei drafod gan y cyngor ar Ionawr 27, hefyd yn awgrymu sefydlu o leiaf un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd.

Mae Arwel Jones yn gyfrifol am addysg ar gabinet Cyngor Sir Powys, meddai: Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno tystiolaeth glir i ni fod angen lleihau ar nifer yr ysgolion uwchradd a chweched dosbarth. Yn ogystal, mae angen i ni newid y ffordd ni'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir er mwyn gallu manteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau a sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth fwyaf addas i'r ganrif hon."

Ychwanegodd: "Nid diwedd ar y broses yw hyn ond prin ddechrau ar gyfnod o ystyriaeth ddwys a gwaith sy'n anelu at ddarparu strwythur ysgolion uwchradd addas er mwyn darparu'r addysg gorau bosib i Bowys."