Dyn 'wedi trywanu ei hun' yn ei stumog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sue Adair/Geograph

Mae gwrandawiad wedi clywed fod dyn oedd yn cael ei amau o geisio llofruddio wedi trywanu ei hun, cyn marw naw niwrnod yn ddiweddarach.

Fe gafodd y gwrandawiad i farwolaeth Gary Douglass, 21, o Llai, Wrecsam, ei gynnal yn Rhuthun ddydd Iau.

Fe ddywedodd y crwner John Gittins y byddai cwest rheithgor yn edrych a ddychwelodd Mr Douglass i'r ddalfa yn rhy fuan wedi ei anaf?

Bu yn yr ysbyty yn Wrecsam am wyth diwrnod cyn cael ei anfon i garchar Altcourse. Bu farw y diwrnod canlynol yn Ysbyty Fazackerley yn Lerpwl.

Fe ddywedodd Mr Gittins mai gwaedlif achosodd farwolaeth y dyn - wedi iddo ddioddef anaf i'w stumog.

Fe fydd rhaid i'r cwest benderfynu "a wnaeth Heddlu'r Gogledd roi pwysau ar y bwrdd iechyd" i ryddhau Mr douglas o'r ysbyty.

Fe gafodd o'i anafu tra'r oedd o'n cael ei arestio ar 2 Hydref, 2013 - wedi honiadau iddo ymosod ar griw o fyfyrwyr ger Prifysgol Glyndŵr.

Fe fydd y cwest yn cael ei gynnal ym mis Mehefin.