BBC Cymru Fyw

Dadl deledu: Saith plaid i gynnwys PC

Published

Mae'r BBC ar ddeall bod darlledwyr wedi ysgrifennu at y pleidiau gwleidyddol gyda chynnig am ddadl deledu fydd yn cynnwys saith plaid cyn yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mai.

Deellir y bydd y ddadl - fyddai'n cael ei darlledu yn gynnar yn yr ymgyrch - yn cynnwys arweinwyr Plaid Cymru, yr SNP a'r Blaid Werdd ochr yn ochr ag arweinwyr y Ceidwadwyr, Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol ac UKIP.

Roedd cynigion gwreiddiol y darlledwyr yn cynnwys un ddadl rhwng David Cameron ac Ed Miliband yn unig, un gyda Cameron, Miliband a Nick Clegg ac un arall yn cynnwys pleidiau llai yn ôl cyngor Ofcom.

Ond roedd Ofcom ond yn dweud y dylai UKIP gael eu cynnwys gyda'r tair prif blaid yn y ddadl honno.

Wrth ymateb i'r newyddion dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

"Rydym yn croesawu'r cynnig diwygiedig gan ITV a'r BBC...rydym wedi dweud o'r dechrau ei bod yn egwyddor ddemocrataidd bwysig bod pobl yn cael gweld darlun clir o'r dewis sydd o'u blaenau ar ddiwrnod pleidleisio.

"Mae hwn yn fuddugoliaeth sylweddol i'r nifer fawr o bobl sydd wedi ymgyrchu dros gynnwys pleidiau eraill yn y dadleuon."

Straeon perthnasol

  • Darlledwyr am gynnal dadleuon teledu