Deiseb plant Ceredigion yn galw am gael gyrrwr bws yn ôl

  • Cyhoeddwyd
Glanmor Jones
Disgrifiad o’r llun,
Glanmor Jones: Ffefryn gyda'r plant

Mae plant un ysgol gynradd yng Ngheredigion wedi dechrau deiseb er mwyn cael eu hen yrrwr bws yn ôl.

Cafodd y cytundeb i gludo disgyblion Ysgol Bro Sion Cwilt ei roi i gwmni arall, ac ers y gwyliau Nadolig mae ganddyn nhw yrrwr newydd.

Y llynedd bu'n rhaid i Gyngor Ceredigion ddewis rhwng dau Lewis, cwmni Lewis Llanrhystud neu Lewis Rhydlewis.

Colli'r cytundeb fu hanes Lewis Rhydlewis a cholli eu hoff yrrwr bws wnaeth disgyblion Ysgol Bro Sion Cwilt, ger Synod Inn.

"Odd e'n ddyn caredig, ac odd e'n edrych ar ôl ni, pan o'n ni'n mynd off y bws. A odd e ddim yn gadel i ni fynd off y bws os odd dim rhiant 'na," meddai Osian un o ddisgyblion yr ysgol.

Bu Glanmor Jones yn cludo plant i Ysgol Bro Sion Cwilt ac yn ôl adre ers i'r ysgol agor yn 2009.

Dywedodd Glanmor Jones ei fod o'n adnabod y plant yn dda.

"Wen i'n cal lot o sbort. Wen i ddim yn nabod nhw cyn mynd rownd ar y bws.

"Nabod y rhieni, ond fel odd amser yn mynd mhlan o'n i'n cal lot o sbort."

Doedd rhai o'r plant ddim yn hapus o glywed na fyddai Mr Jones yn gyrru eu bws ac aeth rhai ati i lunio deiseb yn galw ar y Cyngor i ailfeddwl.

Roedd sawl rhiant, fel Aled Dafis, hefyd yn siomedig: "Odd Glanmor fel tad-cu i'r plant chi'n gwybod.

"Odd e'n edrych ar ei hôl nhw, cal jôc 'da nhw, 'neud yn siŵr bod y plant yn hapus, bod y plant yn wherthin yn mynd i'r ysgol. Yn dod o'r ysgol yn wherthin.

"Chi'n gwbod, odd e'n berson arbennig iawn."

'Amser da'

Dywedodd y Cyngor Sir bod y cabinet wedi trafod y ddeiseb ac y byddan nhw'n ymateb maes o law.

Mae'r cytundebau trafnidiaeth newydd yn parhau o Ionawr eleni tan 2020.

Dywedodd Mr Jones ei fod o'n meddwl y bydd y gyrwyr newydd yr un mor dda ag e.

"Bues i'n gweithio gyda Gwyn Lewis, Lewis Llanrhystud am bum mlynedd.

"Amser bendigedig. Gwyn Lewis yn un o'r goreuon.

"Ges i amser da 'da fe.

"Dim un gair croes. A fi'n siŵr fydd y gyrrwr sy' 'na nawr, Barry, pan ddaw e nabod y plant, a'r plant yn dod i nabod e, a nabod y rhieni, neith e llawn cystal job a fi siŵr o fod."

Disgrifiad o’r llun,
Cwmni Lewis Rhydlewis oedd yn arfer cludo'r plant i Ysgol Bro Sion Cwilt.