Galwad i daclo caethwasiaeth yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Poster caethwasiaethFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Heddlu'r Gogledd hefyd yn lansio ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth ddydd Gwener.

Mae'n hanfodol mynd i'r afael â chaethwasiaeth yng Nghymru a dod â'r rhai sy'n gyfrifol gerbron y llysoedd.

Dyna'r neges gan yr heddlu ar arbenigwyr eraill wrth ymgynnull am gynhadledd ar y mater ddydd Gwener.

Mae rhai sydd wedi dioddef caethwasiaeth hefyd yn debyg o rannu eu profiadau yng Nghynhadledd Gwrth-gaethwasiaeth Cymru Gyfan yn Llandudno.

Fe fydd swyddogion o Heddlu Gwent lwyddodd i achub dyn gafodd ei gadw'n gaeth am 13 mlynedd i weithio ar fferm yng Nghasnewydd hefyd yn rhan o'r digwyddiad.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Mark Pierce o Heddlu'r Gogledd, sy'n brif swyddog y llu ar daclo caethwasiaeth a masnachu pobl:

"Mae'n hanfodol ein bod yn adnabod ac erlyn y rhai sy'n gyfrifol er mwyn gwneud ein cymunedau yn fwy diogel.

"Mae masnachu pobl yn drosedd ddifrifol, ac mae'r rhai sy'n rhan ohono yn debyg o fod yn rhan o droseddau difrifol eraill megis puteindra, herwgipio a'r defnydd anghyfreithlon o arfau."

Ymhlith y gwesteion eraill yn y gynhadledd bydd Comisiynydd Caethwasiaeth Annibynnol y DU, Kevin Hyland.

Fe fydd Heddlu'r Gogledd hefyd yn lansio ymgyrch 'Dywedwch Na! i Gaethwasiaeth!' - gyda chyngor ar eu gwefan - ddydd Gwener.