Cymorth Cristnogol: Honiadau o fwlio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, cymorth cristnogol

Mae BBC Cymru wedi clywed am honiadau o fwlio yn erbyn aelod o staff Cymorth Cristnogol yng Nghymru.

Mae pedwar aelod o staff profiadol yn gadael yr elusen cyn diwedd y mis fel rhan o broses ailstrwythuro.

Yn ôl aelod o staff sydd wedi bod mewn cysylltiad â BBC Cymru, bydd colli pedwar o gydweithwyr yn 'ergyd enfawr'.

Dywedodd Cymorth Cristnogol fod y broses ailstrwythuro, fel sydd eisoes wedi ei gyflwyno yn Yr Alban a Lloegr, "yn un heriol".

Manylion

Brynhawn Iau, fe glywodd cynrychiolwyr eglwysi a chapeli Cymru am fanylion yr ailstrwythuro gan Cymorth Cristnogol yng Nghymru.

Mae dau aelod o staff ym Mangor, dau yng Nghaerfyrddin a chwe aelod yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Fel rhan o'r ailstrwythuro, fe fydd pedwar o'r staff mwyaf profiadol yn gadael.

Mae un swydd yn cael ei chau, ac mae'r tri arall yn cael cynnig eu swyddi dan wahanol ddisgrifiadau swydd... yn ôl Cymorth Cristnogol, mae staff wedi penderfynu gadael oherwydd rhesymau gwahanol.

Ond, yn ôl aelod o staff a gysylltodd Newyddion 9 BBC Cymru, mae dau aelod o staff wedi dioddef bwlio yn nwylo un aelod arall o'r staff ac mae ymchwiliadau mewnol yn cael eu cynnal ar hyn o bryd.

Mae aelodau'r staff hefyd yn poeni am ddyfodol yr iaith Gymraeg o fewn y sefydliad gan fod y pedwar sy'n gadael yn siaradwyr Cymraeg, ac yn poeni na fydd dau o'r penodiadau newydd yn siaradwyr Cymraeg.

Mae Cymorth Cristnogol wedi anfon datganiad mewn ymateb i'r honiadau hyn, gan ddweud:

"Mae proses ailstrwythuro ar y gweill ar hyn o bryd, fel sydd eisoes wedi ei chynnal yn yr Alban a Lloegr, ac fel pob proses o'r fath, mae'n broses heriol.

"Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad ein staff i'r broses, ac mae Cymorth Cristnogol yn parhau i fod yn gwbwl ymrwymedig i'r iaith Gymraeg a'n presenoldeb yng Nghymru.

"Ni fyddai'n briodol gwneud sylw pellach ar y materion hyn ar hyn o bryd."

Mae Cymorth Cristnogol wedi hysbysebu dwy swydd newydd dydd Iau - sy'n nodi eu bod yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i lenwi'r swyddi.