Peter Hain: Angen cymryd gofal dros ddatganoli

  • Cyhoeddwyd
Peter Hain

Mae cyn-Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Peter Hain, yn dweud bod angen gofal wrth ddatganoli pwerau treth i Gymru.

Dywed fod y Ceidwadwyr o blaid y syniad oherwydd eu bod eisiau "trosglwyddo'r dasg o lywodraethu".

Ar raglen Sunday Politics Wales y BBC mae'n dweud bod rhaid i'r Blaid Lafur ddianc rhag "ffraeo dyddiol" gyda'u gwrthwynebwyr ynglŷn â thoriadau i wariant cyhoeddus.

Dywed fod Llywodraeth Cymru yn haeddu arian "ychwanegol" gan San Steffan oherwydd bod Fformiwla Barnett - sy'n penderfynu ar newidiadau i'w cyllideb - yn golygu "bod yr Alban yn elwa yn anghyfartal, a bod Cymru ar ei cholled yn anghyfartal."

Ond mae'n ychwanegu dylid cadw egwyddor ailddosbarthu arian drwy'r fformiwla o Lundain a de-ddwyrain Lloegr i ardaloedd tlotach fel de Cymru.

'Diffyg mawr'

Mae'n cyfadde ei fod o blaid datganoli rheolaeth dros rai trethi, gan gynnwys y dreth stamp a'r dreth ar deithwyr mewn awyrennau.

"Yr unig beth rydw i'n ddweud am dreth incwm a TAW, ac am y rhan helaeth o drethi sy'n talu am ein bywydau yma yng Nghymru, ydi ein bod ni'n wynebu diffyg ariannol mawr yng Nghymru o'i gymharu â'r arian sy'n dod mewn i'r wlad mewn trethi.

"Mae'r diffyg tua £10 biliwn, mae hynny bron yn dri-chwarter cyllid Llywodraeth Cymru.

"Rhaid bod yn ofalus iawn wrth benderfynu dilyn y llwybr hwn."