Brwydr y Bandiau

  • Cyhoeddwyd
Lisa GwilymFfynhonnell y llun, S4C

Mae Brwydr y Bandiau yn newid! Mae'r gystadleuaeth eleni'n cyfuno'r ddwy gystadleuaeth a fu'n cael eu cynnal yn y gorffennol, y naill wedi'i threfnu gan yr Eisteddfod a Maes B a'r llall gan C2 BBC Radio Cymru a Mentrau Iaith Cymru.

Y bwriad yw cynnig profiad gwerthfawr i'r cystadleuwyr ac annog rhagor o fandiau a pherfformwyr i gymryd rhan. Lisa Gwilym, un o gyflwynwyr C2, sy'n bwrw golwg nôl dros gystadlaethau'r gorffennol ar ran Cymru Fyw:

Be ddigwyddodd i Eryr ?

"Nôl yn 2005, fe ges i gwmni'r grŵp Eryr yn stiwdio C2, enillwyr cynta' Brwydr y Bandiau C2 a Mentrau Iaith Cymru. Yda' chi'n eu cofio nhw? Na…?

Ydy'r enwau Aled Hughes a Dafydd Hughes yn canu cloch? Do, fe aeth dau o aelodau Eryr ymlaen i ffurfio Cowbois Rhos Botwnnog, ac i fod yn aelodau o grŵp Georgia Ruth… ddim yn ddrwg o gofio mai grŵp roc trwm arbrofol oedd Eryr.

Beth am y Zootechnics? Enillwyr Brwydr y Bandiau Maes B 2006? Dwi ddim yn cofio fawr amdanyn nhw a bod yn onest, ond fe aeth Daf a Gruff o'r grŵp ymlaen i sefydlu Eitha Tal Ffranco, ac yna i redeg label Klep Dim Trep a chreu'r grwpiau rhyfeddol Saron a Bür Hoff Bau. Mae'r ddau bellach yn aelodau o Palenco. Felly diolch byth am Zootechnics!

Disgrifiad o’r llun,
Kizzy Crawford: Enillydd ByB Maes B 2013

Canu cloch?

Ond mae yna rai enwau 'chydig mwy cyfarwydd ar restr enillwyr ByB Maes B, fel Plant Duw. Ar ôl ennill yn 2005, fe wnaethon nhw ryddhau cwpl o albyms gwych: 'Y Capel Hyfryd' a 'Distewch Llawenhewch'. Yn fwy diweddar mae Creision Hud, Bromas, Sŵnami a Kizzy Crawford i gyd wedi gadael eu marc ar y sîn ar ôl ennill y gystadleuaeth yn y 'Steddfod.

Disgrifiad o’r llun,
Y Ffug: Ennillwyr ByB C2 a Mentrau Iaith Cymru 2013

Cynnyrch sy'n codi

Wrth edrych yn ôl ar restr enillwyr Brwydr y Bandiau C2, mae yna gwpl o enwau cyffrous iawn. Trwbz oedd enillwyr y llynedd, ac maen nhw newydd ryddhau sengl fel rhan o Glwb Senglau'r Selar, ac yn gweithio ar albym ar hyn o bryd. Mae Y Ffug, enillwyr 2013, yn un o fandiau mwyaf cyffrous Cymru ar hyn o bryd, ac fe recordiodd Yr Angen o 2010 albym wych yn fuan wedyn.

Disgrifiad o’r llun,
Yr Ods. Yn ail!

Boddi wrth y lan

Ond falle be' sy'n ddifyr ydy gweld rhai o'r enwau mawr wnaeth foddi wrth y lan yn y ddwy gystadleuaeth. Yn 2010, wnaeth Candelas ddim cyrraedd y rownd derfynol! Pwy oedd y beirniaid euog tybed? Fe ddigwyddodd yr un peth yn 2012. Nebiwla yn ennill, ond y grŵp gwych Yr Ayes yn methu cyrraedd y rownd derfynol. Yn 2007 yn Maes B roedd Yr Ods yn ail, ac yn 2008 fe gollodd Y Bandana y frwydr yn erbyn Madre Fuqueros.

Ymlaen i'r dyfodol

Beth sy'n gwbl amlwg o'r rhestrau ydy fod degau o fandiau ifanc wedi elwa o'r cyfleon mae'r ddwy gystadleuaeth wedi eu cynnig yn ystod y blynyddoedd. Dwi'n siŵr bydd y gystadleuaeth newydd yn rhoi mwy fyth o brofiadau gwych i fandiau newydd ifanc, yn datblygu a meithrin cerddorion o bob math, a dwi'n edrych ymlaen i ddarganfod pob math o artistiaid newydd gwych yn 2015!

Hefyd gan y BBC