Anfantais i dimau Cymru yn Ewrop?

Fydd gobeithion y Cymry yn Ewrop yn cael eu llorio gan gyfoeth clybiau Lloegr a Ffrainc? Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Fydd gobeithion y Cymry yn Ewrop yn cael eu llorio gan gyfoeth clybiau Lloegr a Ffrainc?

Oes yna ddyfodol i ranbarthau Cymru yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop? Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru sy'n rhoi ei farn.

Newid er gwell?

"I'r pant y rhed y dŵr" medd yr hen air, ac wrth i ni edrych 'mlaen at benwythnos ola'r grwpiau yng nghystadlaethau Ewrop eleni mae'n siŵr y bydd clybiau Cymru, ac yn wir y gwledydd Celtaidd yn gyffredinol yn dweud "clywch clywch". Rwy'n siŵr bod clybiau Ffrainc a Lloegr yn llyfu'u gweflau ac yn teimlo'n hunanfodlon iawn bod canlyniadau Cwpan Pencampwyr Ewrop eleni wedi cyfiawnhau'n llwyr eu penderfyniad i fynnu newidiadau i'r hen drefn. Am y tro cynta' erioed ry' ni'n wynebu'r posibilrwydd na fydd yr un tîm o Gymru, yr Alban, yr Eidal na hyd yn oed Iwerddon ymhlith wyth ola'r brif gystadleuaeth!

Clybiau cystadleuol ac elitaidd sy'n llwyddo

Ar hyn o bryd dim ond Leinster sydd yn yr wyth ucha' ac maen nhw'n gorfod teithio i Coventry i wynebu Wasps Dai Young. Petai nhw'n colli heb ennill pwynt bonws fe fyddan nhw'n edrych yn bryderus dros eu hysgwydd ar ganlyniadau Caerlŷr yn Ulster a Chaerfaddon yn erbyn Glasgow - yr unig dimau eraill o'r Pro 12 sydd ag unrhyw obaith o fynd drwodd.

Image copyright Getty Images
Image caption Ai breuddwyd yn unig yw golygfa fel hon i ranbarthau Cymru?

Roedd clybiau Lloegr a Ffrainc am wneud rygbi Ewropeaidd yn fwy cystadleuol ac yn fwy elitaidd ac mae'n ymddangos eu bod nhw'n llwyddo i wneud hynny - ond ar ba draul? Maen nhw eisoes yn derbyn mwy o arian gan eu hundebau na'r hyn mae timau'r gwledydd Celtaidd yn cael gan eu hundebau nhw. Mae hynny'n rhannol ar sail cytundebau teledu anferth, cefnogaeth noddwyr a maint torfeydd - ond wedyn maen nhw'n wledydd tipyn mwy o faint gyda thipyn mwy o fasnach a chefnogwyr i fod yn gefn iddyn nhw.

Y cryf yn mynd yn gryfach

Ac wrth gwrs maen nhw'n cael mwy o arian am fynd ymhellach mewn cystadlaethau - sy'n ddigon teg. Ond mae'n golygu bod y timau cryf yn mynd yn gryfach fyth, yn enwedig pan mae clybiau Ffrainc i bob pwrpas yn anwybyddu unrhyw uchafswm cyflog ddylai fod mewn grym, a rhai o glybiau Lloegr dan arweinyddiaeth y Saraseniaid am ddilyn yr un llwybr.

Doedd ond angen cymharu mainc y Scarlets yng Nghaerlŷr a'r Gweilch yn erbyn Northampton yr wythnos ddiwetha' i weld cryfder cymharol y gwledydd ar lefel clwb ar hyn o bryd. Cafodd y Scarlets fuddugoliaeth ragorol yn erbyn y Teigrod yn gynharach yn y gystadleuaeth ond eithriadau yw'r canlyniadau hyn nid y norm.

Mae'r Dreigiau a'r Gleision wedi profi llwyddiant yn y Cwpan Her ac fe ddylai'r ddau fod yn saff o'u llefydd yn yr wyth ola' erbyn diwedd y penwythnos. Rhaid canmol y ddau, yn enwedig y Dreigiau lwyddodd i ennill YN Stade Francais a Newcastle. Ond yn anffodus efallai beth mae hyn yn ei brofi yw bod prif dimau Cymru ar yr un lefel â thimau gwana' Uwch Adran Lloegr a Ffrainc. Ac os na wellith pethau yn y Pro 12 yn y misoedd i ddod dyna lle fydd y rhan fwya' ohonyn nhw'r tymor nesa'.

Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Gyda'r Dreigiau a'r Gleision yn llwyddo yng Nghwpan Her Ewrop, ai dyma lle ddylai pob rhanbarth gystadlu?