Camerâu yn dal 125 pob dydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mewn peilot cyn y Nadolig, roedd tua 700 o yrwyr y dydd yn goryrru

Mae 125 o yrwyr y dydd wedi eu dal yn goryrru ar yr M4 ger Port Talbot mewn llai nag wythnos ers i gamerâu cyflymder newydd eu troi ymlaen ddydd Llun.

Cafodd y pedwar camera eu gosod ym mis Hydref, ac mewn peilot cyn y Nadolig, roedd tua 700 o yrwyr y dydd yn goryrru.

Dywedodd Chris Hume, rheolwr partneriaid Go Safe sy'n gyfrifol am y camerâu, ei fod yn hapus gyda'r gostyngiad yn niferoedd y rhai sy'n goryrru.

"Mae arwydd clir bod lleihad yn y niferodd sy'n goryrru yno," meddai.

"Mae Go Safe wedi gweithio'n agos gyda'r cyfryngau, busnesau lleol a grwpiau eraill i leihau'r niferoedd sy'n troseddu yma.

"Mae goryrru yn parhau yn ffactor mewn damweiniau ar ffyrdd Cymru. Ein blaenoriaeth ni yw parhau i addysgu gyrwyr am effaith cyflymder, gyda gorfodaeth dim ond os daw hi i'r pen."