BBC Cymru Fyw

Achos twyll: Ewythr yn gwadu

Published
image copyrightWales News Service
image captionNeil Stokes
Bydd ewythr i fachgen fu farw yn dilyn gwrthdrawiad gyda bws mini oedd yn cael ei yrru gan athro yn wynebu achos llys wedi'i gyhuddo o dwyll, a hynny drwy wneud casgliadau elusennol ffug.
Roedd Neil Daniel Stokes, 42 oed o Borthcawl, yn ewythr i Ashley Talbot, 15 oed. Bu farw'r bachgen yn dilyn y gwrthdrawiad gyda bws mini yn Ysgol Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, ar 10 Rhagfyr, 2014.
Ymddangosodd Mr Stokes gerbron Llys Ynadon Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener.
Mae Mr Stokes yn gwadu'r cyhuddiad o dwyll, a chafodd ei ryddhau ar fechniaeth tan yr achos llys ym mis Mawrth.