Cam-drin: Ymchwilio i ymateb staff CEOP

Cyhoeddwyd

Bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal i sut wnaeth swyddogion CEOP (Canolfan Warchod Ecsploetio a Cham-drin Plant) ymdrin â thystiolaeth bod troseddwyr rhyw, gan gynnwys cyn-ddirprwy brifathro ysgol yng Nghaerdydd, yn prynu delweddau o gamdrin plant.

Bydd yr ymchwiliad gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ystyried sut wnaeth y swyddogion ymdrin â'r wybodaeth, a pham y gwnaeth hi gymryd gymaint o amser iddyn nhw drosglwyddo'r wybodaeth honno.

Yn benodol bydd yr ymchwiliad yn ystyried methiant CEOP i rannu gwybodaeth am 16 mis.

Fel rhan o'r ymchwiliad, bydd yr IPCC yn ystyried a oedd gweithwyr y CEOP, a'r mudiad mae bellach yn rhan ohono, yr Asiantaeth Droseddu Genedlaethol, wedi gweithredu'n ddigon cyflym.

'Methiannau cyfundrefnol?'

Mi wnaeth y dystiolaeth arwain at Ymgyrch Spade, ymchwiliad rhyngwladol i ddelweddau o gam-drin plant sy'n cael eu rhannu o amgylch y byd.

Deunydd o Prosiect Spade arweiniodd at arestio a charcharu Gareth Williams - cyn ddirprwy bennaeth Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd - am ffilmio plant a chreu delweddau anweddus.

Cafodd Williams ei garcharu am bum mlynedd y llynedd ar ôl pledio'n euog i 31 cyhuddiad. Cafodd ei ddedfryd ei chwtogi i bedair blynedd ar apêl.

Dywedodd Comisiynydd yr IPCC, Carl Gumsley: "Bydd ymchwilwyr annibynnol yr IPCC yn edrych yn ofalus ar sut y gweithredodd staff y CEOP a'r NCA dros gyfnod o 16 mis, er mwyn penderfynu os oedden nhw wedi gweithredu'n briodol ac yn brydlon ynghyd ag edrych ar unrhyw fethiannau cyfundrefnol posibl."

Mae'r IPCC eisoes yn ymchwilio i weithredoedd Heddlu Gogledd Cymru, wedi i'r llu ofyn iddyn nhw gynnal ymchwiliad i honiadau i'r llu fethu ag ymateb yn briodol i wybodaeth ddaeth i law yn ymwneud â delweddau anweddus o blant.