'Dim digon o blastai' i elwa ar dreth yng Nghymru, yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig.

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ceidwadwyr: Dim ond 87 o gartrefi cymwys

Mae'r Ceidwadwyr yn galw ar Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, i ddweud a ydy'n cefnogi polisi Llafur ar gyfer treth ar blasdai.

Yn ôl y Ceidwadwyr, dim ond 87 o gartrefi yng Nghymru fyddai'n gymwys i'w dalu.

Mae Llafur yn dweud nad yw'r Ceidwadwyr yn deall y polisi.

Dywedodd Arweinydd Llafur, Ed Miliband, y byddai'n cyflwyno treth ar dai gwerth mwy na £2m os daw'n Brif Weinidog ar ôl yr etholiad cyffredinol.

Yn amhosib

Yn ôl y Ceidwadwyr, fe fyddai'r polisi'n amhosib i'w weithredu ac maen nhw'n amcangyfrif mai dim ond £500,000 y flwyddyn fyddai'n cael ei godi yng Nghymru.

Mae hynny'n seiliedig ar ystadegau ar wefan dai sy'n awgrymu mai 87 o dai fyddai'n cael eu heffeithio gan y dreth.

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru fod y cynllun yn un da fyddai'n golygu bod mwy o arian yn dod i Gymru.

Byddai manylion am eu cynlluniau ar gyfer gwario'r arian ychwanegol yn cael eu cyhoeddi yn y dyddiau nesa, meddai.