Damwain M4: Heddlu'n ymchwilio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys yn delio gyda'r sefyllfa ger cyffordd 34 yr M4 ddydd Sadwrn

Mae'r heddlu yn ymchwilio i achos dwy ddamwain gas ar draffordd yr M4 ar gyrion Caerdydd ddydd Sadwrn 24 Ionawr.

Cafodd 28 o bobl eu cludo i'r ysbyty ar ôl i fws bychan a phedwar o geir daro yn erbyn ei gilydd ar lon ddwyreiniol y draffordd i gyfeiriad Caerdydd ger cyffordd 34.

Yn fuan wedyn mi drodd car arall ar ei waered ar lon orllewinol y draffordd gerllaw.

Roedd y ffordd ar gau rhwng cyffordd 33 Capel Llanilltern a chyffordd 34 Meisgin bnawn Sadwrn ac roedd 'na dafgeydd difrifol am rai oriau wedi'r damweiniau.

Roedd nifer o'r bobl gafodd eu hanafu yn bensiynwyr o Faesteg a oedd yn teithio ar y bws i weld y sioe gerdd 'Top Hat' yng Nghaerdydd.

Ymchwilio

Dywedodd yr heddlu y bydden nhw yn holi llygaid dystion ac yn edrych ar luniau teledu cylch cyfyng.

Cafodd un ddynes ei chludo i'r ysbyty mewn ambiwlans awyr.

Roedd y rhan fwyaf o'r bobl wedi cael briwiau a chleisiau ond roedd chwech ohonyn nhw wedi cael anafiadau mwy difrifol.

Digwyddodd y ddamwain gynta tua 11:50 pan darodd y bws yn erbyn pedwar cerbyd arall.

Ychydig funudau yn ddiweddarach fe drodd car oedd yn tynnu cerbyd arall ar ei waered ar lon orllewinol y draffordd. Chafodd neb ei anafu yn yr ail ddamwain.

Dywedodd Heddlu De Cymru y bydd swyddogion eu huned ddamweiniau ffyrdd yn parhau i ymchwilio i'r ddau ddigwyddiad.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 28 o bobl eu cludo i'r ysbyty yn dilyn y ddamwain ar lon ddwyreiniol yr M4