Cyfle arbennig i weld asteroid prin uwchben Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NASA/JPL-Caltech
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r llwybr mae Nasa yn rhagweld y bydd asteroid 2004 BL86 yn ei gymryd

Fe ddylai fod yn bosib gweld asteroid prin uwchben Cymru nos Lun - rhywbeth sydd ond yn digwydd unwaith bob 200 o flynyddoedd.

Fe fydd yr asteroid yn dod o fewn 745,000 milltir (1.2 miliwn cilomedr) o'r ddaear - yn hynod agos yn nhermau seryddol.

Yn ôl Jonathan Powell, seryddwr o'r Fenni, mae'r digwyddiad yn un prin iawn.

Mae'n debyg na fydd cyfle arall i weld asteroid mor agos i'r ddaear tan 2027.

2004 BL86

Fe ddylai pobl yng Nghymru fod yn gallu gweld yr asteroid, sydd tua'r un maint a llong fawr, am tua 20:00 wrth edrych i'r de ddwyrain rhwng planed Iau a seren Sirius.

Mae disgwyl y bydd nifer o seryddwyr yn ymgasglu mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru er mwyn cael cipolwg o'r asteroid - 2004 BL86.

Fe ddylai fod yn haws ei weld mewn mannau lle nad oes goleuadau stryd.

Ffynhonnell y llun, Planetary Resources
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r asteroid yn teithio ar gyflymdra o 35,000 mya

"Mae asteroidau yn mynd heibio'r ddaear bron yn ddyddiol, ond mae hwn yn achlysur cyffrous oherwydd ei fod yn fawr a'r amseriad - fe ddyle' ni gael golygfa dda gyda'r nos," meddai Mr Powell, ysgrifennydd Cymdeithas Seryddol Y Fenni a'r cylch.

"Mae'r rhan fwyaf o asteroidau mor fach nad oes modd eu gweld hyd yn oed gyda thelesgop amatur.

"Ond mae'r un yma yn un mawr ac mae'n dod yn agos i'r ddaear, felly gydag ysbeinddrych neu delesgop fe ddylid bod yn gallu ei weld yn yr awyr uwchben Cymru."

Dywedodd y byddai'n edrych fel pe bai yn teithio yn araf bach yn yr awyr, a hynny i gyfeiriad gwahanol i bopeth arall.

Yn ôl Nasa hwn fydd yr asteroid fydd yn teithio agosaf i'r ddaear, tan i asteroid arall - 1999 AN10 - hedfan heibio'r ddaear yn 2027.