Cyngor: £8,669.84 i ddod â chytundeb Porsche i ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pembrokeshire Herald
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw bod y cyngor wedi talu £2,167.46 y mis am y Porsche Panamera.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau eu bod wedi talu £8,669.84 i ddod â chytundeb llogi car Porsche i'r cyn brif weithredwr, Bryn Parry-Jones, i ben.

Roedd y taliad yn cyfateb i bedwar taliad misol sy'n awgrymu bod y cyngor wedi talu £2,167.46 y mis am y Porsche Panamera.

Cyhoeddodd y cynghorydd sir, Jacob Williams, yr wybodaeth ar ei wefan ddydd Llun.

Wythnos diwethaf gorchmynnodd y Comisiynydd Gwybodaeth y dylai'r cyngor ddatgelu faint oedd yn cael ei wario bob mis ar gar les Mr Parry Jones.

Roedd penderfyniad y comisynydd yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth gan BBC Cymru.

Dywedodd y comisiynydd bod rhaid i'r cyngor ryddhau'r wybodaeth o fewn 35 diwrnod, a hynny ar ôl i'r awdurdod lleol wrthod gwneud hynny dros gyfnod o wyth mis.

Cafodd y pecyn ei leihau £52,760 ar ôl ymyrraeth Swyddfa Archwilio Cymru oedd yn poeni y byddai elfen o'r pecyn yn "anghyfreithlon".

Tra'n brif weithredwr roedd Mr Parry Jones yn derbyn cyflog o £195,000 - y tâl uchaf o blith prif weithredwyr cynghorau Cymru.

Mae Gweinidog yr Wrthblaid dros Lywodraeth Leol, Janet Finch-Saunders AC yn teimlo fod y cyfan wedi bod fel "ffars deledu".

Dywedodd hi: "Mae gwallgofrwydd yr helynt 'Porsche' yn symptom o'r nialwch mae'r blaid lafur yng Nghaerdydd wedi ei adael i redeg terfysg ym maes llywodraeth leol ers 1999.

"Mae'r prifweithredwr oedd yn eistedd tu ôl i olwyn y car drudfawr hwn eisoes wedi derbyn taliad ymddiswyddo afresymol.

"Mae cyflogau anferth rheolwyr eisoes yn bwysa mawr ar ein cynghorau ac mae'n rhaid i ni bwyso ar weinidogion llafur i wneud rhywbeth am y peth."

Straeon perthnasol