Damwain M4: Dal i ymchwilio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys yn delio gyda'r sefyllfa ger Cyffordd 34

Mae'r heddlu'n dal i ymchwilio i achos damwain ar draffordd yr M4 ar gyrion Caerdydd ddydd Sadwrn.

Yn y cyfamser, mae Sefydliad y Gyrwyr Lefel Uwch yng Nghymru wedi dweud bod angen i Lywodraeth Cymru ystyried a oes angen cyfyngiadau cyflymder ar y rhan o'r M4 lle cafodd bron 30 eu hanafu ddydd Sadwrn.

Cafodd 28 o bobl eu cludo i'r ysbyty ar ôl i fws bychan a phedwar o geir daro yn erbyn ei gilydd ar y lôn ddwyreiniol i gyfeiriad Caerdydd ger Cyffordd 34.

Yn fuan wedyn mi drodd car arall drosodd ar y lôn orllewinol gerllaw.

"Mae'n ymddangos bod y traffig yn araf neu ddim yn symud ar y ffordd ymadael i'r A4232 i Gaerdydd," meddai'r Arolygydd Carwyn Evans.

"Am ryw reswm fe darodd bws gar oedd ar ddiwedd rhes o geir a tharodd y car hwnnw nifer o geir yn y rhes."

Yn brofiadol

Dywedodd fod gyrrwr y bws wedi ei holi a bod adroddiad wedi ei gyflwyno.

Mae'r cwmni bysus Cresta Coaches o Ben-y-bont wedi dweud fod y gyrrwr yn brofiadol ac wedi gwisgo gwregys diogelwch.

"Chafodd e ddim mo'i anafu ond mae wedi cael siglad," meddai llefarydd.

Dywedodd taw dim ond un teithiwr oedd yn yr ysbyty o hyd.

"Fe garen ni ddiolch i bawb helpodd yn y fan a'r lle - a'r gwasnaethau brys oherwydd eu hymateb gwych."

Roedd nifer o'r bobl gafodd eu hanafu yn bensiynwyr o Faesteg a oedd yn teithio ar y bws i weld y sioe gerdd Top Hat yng Nghaerdydd.

Digwyddodd y ddamwain gynta tua 11:50 pan darodd y bws yn erbyn pedwar cerbyd arall.