Pafiliwn Corwen yn cael ei ddymchwel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd y gwaith dymchwel fore Mercher

Mae'r gwaith o ddymchwel Pafiliwn Corwen, un o ganolfannau celfyddydol mwyaf amlwg y gogledd ddwyrain, wedi dechrau ddydd Mercher.

Bydd swyddogion yn dymchwel yr adeilad fesul rhan ac mae disgwyl i'r gwaith gymryd tua thair wythnos i'w gwblhau.

Bu ymgyrchwyr yn brwydro i geisio achub y safle, ond mae Cyngor Sir Ddinbych yn mynnu y byddan nhw'n gwneud eu gorau i drosglwyddo'r safle i'r gymuned.

Pan gaeodd y safle ym mis Mawrth 2010, roedd 'na amcangyfrif y byddai'r gwaith o adnewyddu'r adeilad yn costio tua £1.3 miliwn.

Bwriad y cyngor ydi dymchwel y safle a throsglwyddo'r tir i ddwylo grŵp cymunedol er mwyn iddyn nhw godi adeilad newydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r gwaith dymchwel bara tua thair wythnos

'Trist ofnadwy'

Mae aelod o Grŵp Achub Pafiliwn Corwen wedi dweud ei fod yn "ddiwrnod trist ofnadwy", ac wedi cwestiynu ymrwymiad y cyngor sir i ddatblygu adeilad newydd.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi dweud eu bod yn "gwbl ymrwymedig" i drosglwyddo'r safle i'r gymuned.

Un oedd yn flaenllaw yn yr ymgyrch i achub y pafiliwn oedd Esmor Davies. Er yn ddiwrnod trist, dywedodd bod cais y grwp am arian gan y sir yn dal i fynd yn ei flaen.

"Yn naturiol yn drist ofnadwy i ni, ond y gwir ydi dydi'r ymgyrch heb ddarfod. Mae'r llys wedi penderfynu ond mae'r claim yn erbyn y sir yn dal yn mynd ymlaen.

"Ond yn naturiol yn drist bod y cyngor heb wrando ar neb, ddim ots be oedd y grwp yn ei neud, odd y pres yn curo ni."

Pres trethdalwyr

Dywedodd bod y grŵp wedi gweithio i gynnig cynllun arall i'r cyngor, ac wedi cael prisiau gan gwmni lleol.

"Ond y tristwch ydi er popeth 'de ni'n ei roi i'r cyngor sir - dim gwrandawiad."

"Dyne sy'n drist, achos pres trethdalwyr sydd wedi cael ei wario i fynd drwy'r llys - pres mawr - £35,000."

Er addewid y cyngor i adeiladu canolfan newydd, dydi Mr Davies ddim yn credu y bydd pafiliwn newydd yn cael ei godi.

"Fydd na run pafiliwn yn cael ei adeiladu, dydi Cyngor Sir Ddinbych ddim isho pafiliwn yng Nghorwen. Teimlad ofnadwy, a trist i'r holl gymunedau o amgylch Corwen."

'Nodwedd allweddol'

Dywedodd cynghorydd lleol ei fod yn "ddiwrnod trist i rai gan fod Pafiliwn Corwen wedi bod yn nodwedd allweddol yn y dref" ond bod dirywiad yr adeilad yn golygu "nad oedd modd ei atgyweirio yn economaidd".

Ychwanegodd Huw Jones: "Bydd y tir yn cael ei drosglwyddo yn ôl i'r gymuned, ond o ystyried cyflwr yr adeilad, rydym wedi'i gwneud yn glir iawn o'r cychwyn na allem drosglwyddo'r tir gydag unrhyw rwymedigaethau, gan olygu bod angen clirio'r safle a'i wneud yn ddiogel er mwyn i unrhyw drosglwyddiad fynd yn eu blaen."

Dywedodd Jamie Groves, Pennaeth Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden: "Mae'r cyngor yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i drosglwyddo teitl y tir hwn i'r gymuned a byddwn yn falch o barhau i'w cefnogi i symud ymlaen a dod o hyd i'r cyllid angenrheidiol ar gyfer adeilad cynaliadwy."