Nyrs yn gwadu cam-drin cleifion yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae nyrs wedi pledio'n ddieuog i ddau gyhuddiad o gam-drin person sy'n agored i niwed yn Ysbyty Treforys yn Abertawe.

Fe wnaeth Michelle Ace ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun.

Mae'r cyhuddiadau yn ymwneud a dau ddyn ac yn dyddio yn ôl at fis Mehefin 2014.

Bydd Ms Ace yn ymddangos yn y llys eto ym mis Gorffennaf, ac fe gafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth.