Gwasanaethau ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost

  • Cyhoeddwyd
Disgyblion a staff Ysgol Uwchradd Y FflintFfynhonnell y llun, Benjamin Price
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Ysgol Uwchradd Y Fflint yn tanio un o'r canhwyllau gafodd eu dylunio gan y cerflunydd Syr Anish Kapoor

Fe fydd gwasanaethau yn cael eu cynnal ledled Cymru ddydd Mawrth ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost.

Fe fydd y coffâd cenedlaethol yn cael ei gynnal yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, fel rhan o ddiwrnod i gofio dioddefwyr a'u teuluoedd.

Mae gwasanaethau hefyd yn Wrecsam, y Drenewydd, Caernarfon, Castell Nedd, Casnewydd, yr Wyddgrug ac Aberystwyth ddydd Mawrth.

Mae Ysgol Uwchradd Y Fflint wedi cael ei ddewis fel un o 70 o leoliadau ar draws y DU i danio cannwyll sydd wedi ei dylunio'n arbennig fel rhan o'r coffâd.

'Dyletswydd' i gofio

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones, fydd yn bresennol yn y gwasanaeth yng Nghaerdydd: "Rwy'n falch o ail-bwysleisio ein hymrwymiad yng Nghymru i gofio am y rheini a fu farw dan orthrwm y Natsïaid, yr Holocost ac achosion eraill o hil-laddiad."

"Mae Cymru'n parhau i gynnig cartref i lawer o bobl sydd wedi dianc o erledigaeth.

"Mae'n ddyletswydd arnom i gadw'r straeon hyn o ddewrder yn fyw fel y gall cenedlaethau'r dyfodol ddysgu pa mor lwcus ydyn ni o fyw mewn cymdeithas oddefgar a chyfiawn.

"Mae'n bwysig na chaiff erchyllterau fel hyn eu hailadrodd eto."

Cafodd Diwrnod Cofio'r Holocost ei ddechrau gan lywodraeth y DU yn 2001 ac mae digwyddiadau yn cael eu cynnal ar Ionawr 27 bob blwyddyn i'w nodi.

Mae digwyddiad eleni hefyd yn nodi 70 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz-Birkenau ac 20 mlynedd ers yr hil-laddiad yn Srebrenica, Bosnia.