Galw am fwy o dir ar gyfer rhandiroedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Fe fydd mwy o bobl yn cael y cyfle i dyfu eu bwyd eu hunain os bydd cynllun y llywodraeth i ryddhau mwy o dir i'w ddefnyddio fel rhandiroedd yn cael ei wireddu.

Bydd awdurdodau lleol yn cael eu hannog i ddarparu mwy o blotiau rhandir, a gwneud gwell defnydd o safleoedd presennol o dan ganllawiau newydd.

Dywedodd Carl Sargeant, y Gweinidog Adnoddau Naturiol y gellir gwneud mwy i gyflawni hyn, er bod awdurdodau dan bwysau i ddarganfod mwy o dir addas.

"Mae rhandiroedd yn galluogi pobl i dyfu cynnyrch ffres, cynaliadwy ar gyfer eu teuluoedd ac mae'n annog gwell cydlyniad a lles cymunedol," meddai.

"Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i gefnogi a hyrwyddo eu defnydd a galluogi cymaint o bobl ag sydd bosibl i elwa o'r manteision amlwg."

Dywedodd Mr Sargeant ei fod yn cymryd camau mewn ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus ar argaeledd rhandiroedd.