BBC Cymru Fyw

Cyfle i bobl ifanc holi Carwyn Jones

Published
image captionFe gafodd Carwyn Jones gyfle i gyfarfod â'r fforwm yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro yn 2013
Mae Urdd Gobaith Cymru yn cynnig cyfle i aelodau hŷn y mudiad holi Prif Weinidog Cymru.
Mewn cynhadledd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd ddydd Gwener, bydd Carwyn Jones ymysg y rhai fydd yn cael ei holi gan bobl ifanc Cymru.
Mae 'na 60 o bobl ifanc yn mynychu cynhadledd 'Dim ond Atebion', sydd wedi ei threfnu gan fforwm ieuenctid genedlaethol yr Urdd - Bwrdd Syr IfanC.
Yn ogystal â'r Prif Weinidog, bydd golygydd Radio Cymru, Betsan Powys, Prif Weithredwr S4C, Ian Jones a'r dyfarnwr rygbi rhyngwladol, Nigel Owens yn cael eu holi.
Ymysg y pynciau fydd yn cael eu trafod bydd rhannu arfer da pan yn defnyddio'r Gymraeg, sut mae hyrwyddo'r iaith i'r dyfodol ac arferion da gwledydd eraill o ran ieithoedd lleiafrifol.
'Cynnig atebion'
Mae Bwrdd Syr IfanC yn teimlo'n gryf y dylai'r gynhadledd gynnig atebion yn hytrach na chyfeirio at broblemau.
Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC yw Daniel Rowbotham, sydd yn 19 oed ac yn wreiddiol o Langeitho yng Ngheredigion.
Dywedodd: "Roeddem yn teimlo fod gormod o sylw yn cael ei roi i newyddion negyddol yn ymwneud â'r Gymraeg felly roeddem yn awyddus i gynnal cynhadledd 'Dim ond atebion' oedd yn trafod y Gymraeg a'i phwysigrwydd mewn modd positif gan gynnig atebion tra'n edrych i'r dyfodol.
image copyrightGetty Images
image captionBydd y dyfarnwr Nigel Owens hefyd yn cael ei holi yn y gynhadledd
Ychwanegodd Daniel bod y panelwyr "wedi cyrraedd brig eu proffesiwn, a'u dwyieithrwydd wedi bod o'u plaid yn ystod eu gyrfa. Maent yn ysbrydoliaeth i ni fel Cymry Cymraeg, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gael sesiwn holi ac ateb gyda hwy."
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cwrdd a thrafod gyda Bwrdd Syr IfanC ddwy waith o'r blaen yn ystod cyfnod 'Y Gynhadledd Fawr' yn 2013, sef y sgwrs genedlaethol a arweiniodd ar y Gymraeg.
Dywedodd: "Mae'r Urdd yn gwneud gwaith pwysig iawn yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc ddefnyddio'r iaith.
"Rwy'n edrych ymlaen at agor y gynhadledd, yn enwedig gan ei bod wedi ei chreu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae'n braf hefyd bod y gynhadledd â phwyslais adeiladol sydd yn dathlu ein hiaith ac yn edrych yn gadarnhaol i'r dyfodol."