Pwysau ar y parafeddygon

Gan Dafydd Evans
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd ffigyrau diweddara'r Gwasanaeth Ambiwlans yn cael eu cyhoeddi ddydd Mercher

Wrth i ffigyrau diweddara'r Gwasanaeth Ambiwlans gael eu cyhoeddi ddydd Mercher, mae'r gweithwyr ar y rheng flaen yn gwbl ymwybodol o'r pwysau sydd arnyn nhw.

Yn gweithio o'r ganolfan yng Nghyffordd Llandudno, mae Osian Roberts yn barafeddyg ers 25 mlynedd ac wedi gweld newid pendant yn agweddau cleifion.

"Y dyddiau yma'n anffodus, mae pobl yn rhy barod i ddeialu 999 am fod nhw'n teimlo'n sâl, neu efo annwyd, neu fod eu pen-glin nhw wedi chwyddo. Hwyrach pethau maen nhw isio eu gweld, ond ydyn nhw angen ambiwlans rŵan hyn? Dyna'r gwahaniaeth dwi'n meddwl."

Ar ddechrau shifft 12 awr i Osian, mae'n weddol dawel am ychydig - nes daw'r alwad gyntaf.

Gweithiwr mewn archfarchnad yn Llandudno wedi dal ei law rhwng dwy gawell fawr yn y stordy.

Mae Osian yn penderfynu nad ydy o angen gwasanaeth argyfwng ac yn ei anfon i uned y mân anafiadau.

Yn fuan wedyn daw'r ail alwad. Babi 12 mis oed ym Mochdre sy'n methu anadlu. Mae'r cerbyd yn gwibio eto a'r seiren yn sgrechian.

'Gymaint o waith'

Mae rhagor o fanylion yn dod ar y radio. Mae gan y bachgen bach gyflwr prin ers ei eni sy'n golygu ei fod wedi gorfod cael triniaeth tracheotomy i anadlu trwy dwll arbennig yn ei wddf.

Disgrifiad,
Parafeddygon yn ymateb i alwad brys

Oherwydd ei gyflwr cymhleth, mae'r teulu angen gwneud galwad 999 unwaith bob mis, yn ôl ei fam.

Mae ambiwlans arall yn cyrraedd y cartref ac mae'r teulu'n mynd i'r ysbyty.

Ar ôl cael ei weld gan y parafeddygon a gan staff yr ysbyty fe gafodd y bachgen, Keelan-John, fynd adre.

Yn y ganolfan reoli yn Llanfairfechan, mae Ceri Roberts yn gyfrifol am anfon pob ambiwlans at argyfwng.

"Mae'n gallu bod yn reit annifyr a bod yn onest achos mae'r galwadau'n dod i fewn, a dod i fewn, a dod i fewn, a mi fyddwn ni jyst yn poeni os ydan ni'n gwneud y peth iawn."

"Weithiau mi ydan ni yn methu pethau...Den ni jyst yn trio gwneud yn saff bod ni'n cyfro pob ongl. Mae'n reit boenus pan 'den ni'n eistedd yma efo gymaint o waith a dim ambiwlans i'w yrru."

Disgrifiad o’r llun,
Osian Roberts: 'Pobl yn rhy barod i ffonio 999'