Heddlu'n cludo dros 100 o gleifion i unedau brys

Cyhoeddwyd
Adran frys

Cafodd cerbydau heddlu eu defnyddio i fynd â chleifion i ysbytai yng Nghymru fwy na 100 o weithiau fis diwethaf.

Mae ffigyrau a gafodd eu casglu gan y BBC yn dangos bod swyddogion ym mhedwar llu heddlu Cymru wedi cludo cleifion i adrannau brys ar 115 achlysur.

Mae cerbydau'r heddlu'n cael eu defnyddio'n gynyddol pan nad yw ambiwlans ar gael.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Christopher Salmon: "Mae hon yn broblem barhaus sydd wedi gwaethygu'n sylweddol."

Ychwanegodd: "Mae amseroedd amser hirach mewn adrannau brys yn drychinebus i'r gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru, gan gael effaith fawr ar yr heddlu."

Nifer yr achlysuron cafodd cleifion eu cludo i'r ysbyty gan yr heddlu ym mis Rhagfyr 2014:

  • Gwent - 45
  • De Cymru - 43
  • Dyfed Powys - 22
  • Gogledd Cymru - 5

Dywedodd heddluoedd De Cymru, Gogledd Cymru a Dyfed-Powys mai ar bob achlysur pan gafodd cerbyd heddlu ei ddefnyddio i gludo claf i'r ysbyty ym mis Rhagfyr, bod hynny wedi digwydd oherwydd nad oedd ambiwlans ar gael.

Dywedodd Heddlu Gwent nad oedd y penderfyniad i gludo claf i'r ysbyty bob tro'n ddibynnol ar y ffaith nad oedd ambiwlans ar gael.

Yn ôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael: "Mae galw cynyddol ar y gwasanaeth ambiwlans yn rhoi pwysau ar wasanaeth heddlu sydd wedi'i leihau'n sylweddol, ond yn ne Cymru rydym yn cydweithio gyda phartneriaid i helpu ble bo hynny'n bosib."