Etholiad cyffredinol: Dwy sedd yn newid dwylo?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae arolwg barn newydd yn awgrymu y gallai cyn lleied a dwy sedd yng Nghymru newid dwylo yn yr etholiad cyffredinol ym mis Mai.

Mae'r arolwg, gan ICM i BBC Cymru yn rhoi'r Blaid Lafur ar 38% - yr un ffigwr â'r arolwg BBC Cymru/ICM diwethaf ym mis Medi.

Mae'r gefnogaeth i'r Ceidwadwyr wedi gostwng 2% i 21%, tra bod cefnogaeth UKIP wedi disgyn 1% i 13%, ac mae Plaid Cymru ar 12%, sydd yn ostyngiad o 1%.

Mae'r gefnogaeth i'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi parhau'n gyson ar 7%, tra bod y gefnogaeth i'r Blaid Werdd wedi cynyddu o 2% ym mis Medi i 6%.

Darlun cymysg

Mae dadansoddiad o'r ffigyrau gan yr Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn awgrymu y byddai'r Blaid Lafur yn ennill etholaeth Gogledd Caerdydd oddi ar y Ceidwadwyr, a Chaerdydd Canolog oddi ar y Democratiaid Rhyddfrydol.

Dywedodd yr Athro Scully bod yr arolwg yn "eithaf calonogol i Lafur", yn enwedig wrth ystyried bod yr arolwg y llynedd wedi dangos gostyngiad yn y gefnogaeth i'r blaid.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Athro Roger Scully yn dweud bod momentwm Ukip a Nigel Farage wedi arafu

Ychwanegodd: "Un peth sy'n synnu llawer o bobl o leiaf am wleidyddiaeth yng Nghymru ers 2010 yw'r ffaith bod cefnogaeth y Ceidwadwyr wedi aros yn gyson.

"Trwy gydol 2014 roedd y gefnogaeth ar lefel gyson, a hynny dim ond ychydig yn is na'r gyfradd a enillodd y Ceidwadwyr yn yr Etholiad cyffredinol yn 2010.

"Yn y cyd-destun yma, mae hyn ychydig yn siomedig: hwn yw'r ail arolwg ers yr etholiad cyffredinol diwethaf, a'r cyntaf mewn dros flwyddyn i'r Ceidwadwyr sgorio llai na 22%."

Ychwanegodd bod yr arolwg "yn un arall mewn cyfres hir o arolygon siomedig i'r Democratiaid Rhyddfrydol", tra bod y canlyniadau yn "weddol" i Blaid Cymru.

Momentwm

Wrth drafod UKIP, dywedodd: "Mae'r canlyniad hwn yn gyson gyda'r darlun mewn sawl arolwg sydd wedi'i gynnal ar draws y DU ym mis Ionawr, gan awgrymu efallai bod momentwm UKIP wedi stopio.

"Ond does dim i awgrymu bod cefnogaeth UKIP yn dechrau mynd am yn ôl."

Wrth drafod y Blaid Werdd, dywedodd yr Athro Scully: "Does dim i awgrymu bod y Blaid Werdd yn debygol o ennill sedd yn yr etholiad cyffredinol, ond maen nhw'n denu mwy o gefnogaeth yng Nghymru, fel yn Lloegr."

Roedd cwmni ymchwil ICM wedi cyfweld sampl ar hap o 1,004 o oedolion dros y ffôn, rhwng 8-13 Ionawr 2015.

Mae mwy ar y stori hon ar raglen The Wales Report ar BBC One Wales am 22:40.