Achos Parry-Jones 'wedi costio £150,000 i Gyngor Penfro'

  • Cyhoeddwyd
Bryn Parry Jones
Disgrifiad o’r llun,
Tra'n brif weithredwr roedd Mr Parry Jones yn derbyn cyflog o £195,000 - y tâl uchaf o blith prif weithredwyr cynghorau Cymru.

Fe gostiodd achos cyfreithiol yn erbyn cyn brif weithredwr Cyngor Sir Penfro dros £150,000 i'r awdurdod, yn ôl cynghorydd.

Roedd Bryn Parry-Jones wedi derbyn arian yn lle taliadau pensiwn gan y cyngor, yr hyn oedd yn anghyfreithlon, yn ôl ymchwiliad Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae'r Cynghorydd Jacob Williams wedi cyhoeddi costau cyfreithiol yr achos yn erbyn Mr Parry-Jones ar ei safle personol ar y we.

Roedd y rhain yn cynnwys £106,000 am gyngor cyfreithiol cyn i Mr Parry-Jones ymddiswyddo, £17,000 i fargyfreithiwr ymddangos yng nghyfarfod y cyngor, a £25,000 am ymchwiliad y Swyddfa Archwilio.

Gadawodd y cyngor ym mis Hydref y llynedd, gan dderbyn taliad diswyddo o £277,000.

Mae Mr Williams, aelod Dwyrain Williamston, wedi datgelu bod y cyngor wedi gorfod talu £8,600 i ddileu cytundeb car Porsche oedd ar les i Mr Parry-Jones.

Ffynhonnell y llun, Pembrokeshire Herald
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw bod y cyngor wedi talu £2,167.46 y mis am y Porsche Panamera.