BBC Cymru Fyw

Arolwg o'r defnydd o'r Gymraeg

Published
image captionHysbyseb gan Gymdeithas yr Iaith ar ôl canlyniadau cyfrifiad 2011
Fe fydd canlyniadau arolwg o'r modd mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach ddydd Iau.
Cafodd yr arolwg ei gynnal rhwng 2013-15 ac, yn ôl y disgrifiad, fe fydd yn cynnig "golwg manwl o sut mae pobl yn defnyddio'r iaith".
Roedd yr arolwg yn cynnwys nifer o gwestiynau i siaradwyr Cymraeg o bob oedran gyda'r nod o ddarganfod pa mor rhugl oeddynt yn yr iaith, pa mor aml oeddynt yn ei siarad, lle, pryd a gyda phwy yr oeddynt yn ei siarad.
Cafodd yr arolwg ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg.
Cyfrifiad 2011
Fe wnaeth Cyfrifiad 2011 ddangos cwymp yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru, gyda 19.0% yn siarad yr iaith o'i gymharu â 20.5% yn 2001.
Roedd 'na ostyngiadau sylweddol yn yr ardaloedd Cymraeg traddodiadol, gyda'r cwymp mwyaf yn Sir Gaerfyrddin.
Dim ond yng Ngwynedd ac Ynys Môn y mae dros hanner y boblogaeth yn siarad yr iaith bellach.
Yn sgil y canlyniadau, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gynnal sesiwn ymgynghori genedlaethol, y Gynhadledd Fawr, er mwyn rhoi cyfle i bobl fynegi eu barn ar sut i ddiogelu dyfodol yr iaith.
image captionPrif Weinidog Cymru Carwyn Jones oedd yn arwain y Gynhadledd Fawr

Straeon perthnasol

  • Carwyn Jones: 'Her fawr' i'r Gymraeg