Arolwg o'r defnydd o'r Gymraeg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Hysbyseb gan Gymdeithas yr Iaith ar ôl canlyniadau cyfrifiad 2011

Fe fydd canlyniadau arolwg o'r modd mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach ddydd Iau.

Cafodd yr arolwg ei gynnal rhwng 2013-15 ac, yn ôl y disgrifiad, fe fydd yn cynnig "golwg manwl o sut mae pobl yn defnyddio'r iaith".

Roedd yr arolwg yn cynnwys nifer o gwestiynau i siaradwyr Cymraeg o bob oedran gyda'r nod o ddarganfod pa mor rhugl oeddynt yn yr iaith, pa mor aml oeddynt yn ei siarad, lle, pryd a gyda phwy yr oeddynt yn ei siarad.

Cafodd yr arolwg ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg.

Cyfrifiad 2011

Fe wnaeth Cyfrifiad 2011 ddangos cwymp yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru, gyda 19.0% yn siarad yr iaith o'i gymharu â 20.5% yn 2001.

Roedd 'na ostyngiadau sylweddol yn yr ardaloedd Cymraeg traddodiadol, gyda'r cwymp mwyaf yn Sir Gaerfyrddin.

Dim ond yng Ngwynedd ac Ynys Môn y mae dros hanner y boblogaeth yn siarad yr iaith bellach.

Yn sgil y canlyniadau, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gynnal sesiwn ymgynghori genedlaethol, y Gynhadledd Fawr, er mwyn rhoi cyfle i bobl fynegi eu barn ar sut i ddiogelu dyfodol yr iaith.

Disgrifiad o’r llun,
Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones oedd yn arwain y Gynhadledd Fawr

Straeon perthnasol