Terfysgaeth: Gwahardd postmon

Cyhoeddwyd

Mae BBC Cymru ar ddeall fod postmon o Gaerdydd wedi cael ei wahardd o'i waith, wedi iddo gael ei arestio ar amheuaeth o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth.

Y gred yw bod Sajid Idris wedi cael ei atal o'i swydd dros dro ar gyflog llawn o swyddfa ddosbarthu'r Post Brenhinol ar Heol Penarth yn y brif ddinas.

Cafodd ei arestio ynghyd â phedwar o ddynion eraill gan swyddogion o Uned Gwrthderfysgaeth y Gogledd Ddwyrain ac Uned Gwrthderfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru ym mis Rhagfyr.

Roedd y dynion wedi eu harestio oherwydd troseddau honedig o gefnogi sefydliadau gwaharddedig.

Cafodd un o'r rhai a arestiwyd, Syed Choudary, 18, o Grangetown, ei gyhuddo o gefnogi sefydliad gwaharddedig a chynorthwyo i baratoi gweithred o derfysgaeth. Cafodd ei gadw yn y ddalfa ac mae i fod i sefyll ei brawf ym mis Mehefin.

Rhyddhawyd Mr Idris a thri o ddynion eraill ar fechnïaeth yr heddlu tan fis Mawrth.

Gwrthododd y Post Brenhinol a gwneud unrhyw sylwadau.