Treialu gwasanaeth bws gwledig newydd ger Y Bala

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus yn gallu bod yn brin mewn ardaloedd gwledig fel Glan-yr-afon

Mae gwasanaeth trafnidiaeth newydd sy'n cynnig cyswllt o bentref Glan-yr-afon, ger Y Bala i Gorwen, yn cael ei dreialu gan Gyngor Gwynedd.

Fe fydd y gwasanaeth newydd yn rhan o gynllun "clipa ar alw", fydd yn cychwyn yr wythnos hon.

Bydd modd i drigolion pentref Glan-yr-afon drefnu ymlaen llaw i ddefnyddio'r gwasanaeth, fydd ar gael bob dydd Mawrth a Gwener.

Doedd dim cyswllt cludiant cyhoeddus ar gael i'r gymuned ym mhentref gwledig Glan-yr-afon ers i gytundeb bws ddod i ben yn 2014.

Bydd y gwasanaeth ar gael am 10 wythnos yn y lle cyntaf, a bydd y Cyngor yn monitro'r defnydd o'r gwasanaeth i ystyried os bydd galw am ei ymestyn.

'Cysylltiadau pwysig iawn'

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd, sy'n arwain ar faterion Trafnidiaeth:

"Tra bod penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau'r cyllid ar gyfer cefnogi trafnidiaeth gyhoeddus yn golygu her sylweddol i siroedd fel Gwynedd, mae cysylltiadau trafnidiaeth yn bwysig iawn i nifer o drigolion mewn cymunedau gwledig fel pentref Glan-yr-afon.

"Mae'r amserlen wedi ei chreu o amgylch yr angen a fynegwyd gan ddefnyddwyr y gwasanaeth blaenorol ac mae felly yn cysylltu gyda'r gwasanaeth T3 yng Nghorwen sy'n cysylltu ymlaen i ardaloedd Wrecsam ac Abermaw.

"Wrth gwrs, gwasanaeth treial sy'n cael ei gynnig yn y lle cyntaf, a bydd swyddogion trafnidiaeth y Cyngor yn monitro'r gwasanaeth i weld os oes defnydd digonol i ni allu ystyried ei ymestyn ymhellach.

"Mae'n bwysig felly fod unrhyw un yn yr ardal sy'n awyddus gweld gwasanaeth o'r fath i'r dyfodol yn gwneud y mwyaf o'r gwasanaeth treial ar alw a fydd ar gael bob dydd Mawrth a Gwener."

Mae tocyn unffordd yn costio £2, a thocyn dwyffordd yn costio £3.