Abertawe yn gwneud elw o £1.7m

  • Cyhoeddwyd
AbertaweFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae clwb pêl-droed Abertawe wedi cyhoeddi elw ar ôl treth o £1.7m yn eu cyfrifon ariannol diweddaraf.

Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, fe wnaeth yr Elyrch elw o £ 15.3m - ond roeddynt wedi gwneud elw o £ 21.2m drwy werthiant chwaraewyr.

Gwelodd y cyfrifon am y flwyddyn yn diweddu 31 Mai, 2014, gynnydd yn nhrosiant y clwb o £67.1m i £98.7m - yn bennaf oherwydd cytundeb hawliau teledu newydd.

Mae adroddiad gan gwmni Deloitte wedi gosod Abertawe yn rhif 29 ar y rhestr o'r clybiau pêl-droed sy'n gwneud mwyaf o elw yn y byd.

Dywedodd y cyfarwyddwr cyllid Dinas Abertawe, Don Keefe: "Mae'r bwrdd yn parhau i fuddsoddi yn y garfan i gynnal safonau perfformiad, a hynny yn sgil y ffaith fod chwaraewyr amlwg fel Wilfried Bonny a Jonjo Shelvey wedi gadael y clwb."

"Cyfanswm cost arwyddo'r holl chwaraewyr newydd yn ystod y flwyddyn oedd £33.4m, tra bod £ 6.9m ychwanegol wedi cael ei wario ar gyfleusterau hyfforddi newydd yn Fairwood ym mis Chwefror 2014."