Ysgolion Cynradd: Categori Oren

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Blaenymaes Primary School Abertawe Oren
Brynhyfryd Infants School Abertawe Oren
Burlais Primary School Abertawe Oren
Cadle Primary School Abertawe Oren
Clwyd Community Primary School Abertawe Oren
Craigcefnparc Primary School Abertawe Oren
Dunvant Primary School Abertawe Oren
Gorseinon Primary School Abertawe Oren
Llangyfelach Primary School Abertawe Oren
Morriston Primary School Abertawe Oren
Penclawdd Primary School Abertawe Oren
Pennard Primary School Abertawe Oren
Portmead Primary School Abertawe Oren
Townhill Community Primary School Abertawe Oren
Tre Uchaf Primary School Abertawe Oren
Waun Wen Primary School Abertawe Oren
Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre Abertawe Oren
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin Abertawe Oren
All Saints R.C. Primary School Blaenau Gwent Oren
Ebbw Fawr Learning Community Blaenau Gwent Oren
Queen Street Primary School Blaenau Gwent Oren
St Joseph's R.C. Primary School Blaenau Gwent Oren
St Mary's C in W Voluntary Aided School Blaenau Gwent Oren
Willowtown Primary School Blaenau Gwent Oren
Fairfield Primary School Bro Morgannwg Oren
Gwenfo C.I.W. Primary Bro Morgannwg Oren
High Street Primary School Bro Morgannwg Oren
Llancarfan Primary School Bro Morgannwg Oren
Llanfair Primary School Bro Morgannwg Oren
Oakfield Primary School Bro Morgannwg Oren
Pendoylan C.I.W. Primary School Bro Morgannwg Oren
St Andrews Major C.I.W. Primary School Bro Morgannwg Oren
St Helen's R.C. Infant & Nursery Bro Morgannwg Oren
St Illtyd Primary School Bro Morgannwg Oren
Y Bont Faen Primary Bro Morgannwg Oren
Ysgol Sant Baruc Bro Morgannwg Oren
Baden Powell Primary School Caerdydd Oren
Gabalfa Primary School Caerdydd Oren
Gladstone Primary Caerdydd Oren
Hawthorn Primary School Caerdydd Oren
Holy Family R.C. Primary School Caerdydd Oren
Kitchener Primary School Caerdydd Oren
Lansdowne Primary School Caerdydd Oren
Llanedeyrn Primary School Caerdydd Oren
Oakfield Primary School Caerdydd Oren
Pen-y-Bryn Primary School Caerdydd Oren
Radnor Primary School Caerdydd Oren
St Cuthbert's R.C. Primary School Caerdydd Oren
St Fagans C.I.W. Primary School Caerdydd Oren
St Joseph's R.C. Primary School Caerdydd Oren
St Mary The Virgin C.I.W. Primary School Caerdydd Oren
St Patrick's R.C. Primary School Caerdydd Oren
Trowbridge Primary School Caerdydd Oren
Ysgol Bro Eirwg Caerdydd Oren
Ysgol Glan Ceubal Caerdydd Oren
Ysgol Glan Morfa Caerdydd Oren
Ysgol Gymraeg Nant Caerau Caerdydd Oren
Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes Caerdydd Oren
Ysgol Pen Y Pil Caerdydd Oren
Ysgol Y Berllan Deg Caerdydd Oren
Abertysswg Primary School Caerffili Oren
Bryn Awel Primary School Caerffili Oren
Cwm Ifor Primary School Caerffili Oren
Cwmcarn Primary School Caerffili Oren
Derwendeg Primary School Caerffili Oren
Fochriw Primary School Caerffili Oren
Markham Primary School Caerffili Oren
Pantside Primary School Caerffili Oren
Plasyfelin Primary School Caerffili Oren
Pontllanfraith Primary School Caerffili Oren
Tiryberth Primary School Caerffili Oren
Tyn-y-Wern Primary Caerffili Oren
Upper Rhymney Primary School Caerffili Oren
Waunfawr Primary School Caerffili Oren
Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed Caerffili Oren
Ysgol Penalltau Caerffili Oren
Ysgol Y Lawnt Caerffili Oren
Duffryn Infant School Casnewydd Oren
Malpas Court Primary School Casnewydd Oren
Ringland Primary Casnewydd Oren
Rogerstone Primary School Casnewydd Oren
Somerton Primary School Casnewydd Oren
St Andrew's Primary School Casnewydd Oren
St Patrick`s R.C. Primary School Casnewydd Oren
Alltwen Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Awel Y Môr Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Bryn Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Brynhyfryd Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Clun Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Coed Hirwaun Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Coedffranc Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Croeserw Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Cwmafan Junior School Castell-nedd Port Talbot Oren
Cymer Afan Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Eastern Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Glyncorrwg Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Groes Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Mynachlog Nedd Junior School Castell-nedd Port Talbot Oren
Pen Afan Primary Castell-nedd Port Talbot Oren
Pontrhydyfen Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
St Therese's Catholic Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Tywyn Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
YG Y Wern Castell-nedd Port Talbot Oren
YGG Cwm Nedd Castell-nedd Port Talbot Oren
YGG Trebannws Castell-nedd Port Talbot Oren
Ysgol Aberbanc Ceredigion Oren
Ysgol Beulah Ceredigion Oren
Ysgol Bro Sion Cwilt Ceredigion Oren
Ysgol Cei Newydd Ceredigion Oren
Ysgol Cenarth Ceredigion Oren
Ysgol Dihewyd Ceredigion Oren
Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd Ceredigion Oren
Ysgol Llanfarian Ceredigion Oren
Ysgol Padarn Sant Ceredigion Oren
Ysgol Penparc Ceredigion Oren
Ysgol Penrhyncoch Ceredigion Oren
Ysgol Rhydypennau Ceredigion Oren
Ysgol Tal-y-bont Ceredigion Oren
Ysgol Trewen Ceredigion Oren
Ysgol Babanod Glan y Mor Conwy Oren
Ysgol Bendigaid William Davies Conwy Oren
Ysgol Betws-y-Coed Conwy Oren
Ysgol Bodafon Conwy Oren
Ysgol Bro Aled Conwy Oren
Ysgol Eglwysbach Conwy Oren
Ysgol Ffordd Dyffryn Conwy Oren
Ysgol Glan Conwy Conwy Oren
Ysgol Iau Hen Golwyn Conwy Oren
Ysgol Iau Tan y Marian Conwy Oren
Ysgol Llanddoged Conwy Oren
Ysgol Llanddulas Conwy Oren
Ysgol Llangelynnin Conwy Oren
Ysgol Maelgwn Conwy Oren
Ysgol Morfa Rhianedd Conwy Oren
Ysgol Pant-Y-Rhedyn Conwy Oren
Ysgol Pendorlan Conwy Oren
Ysgol Penmachno Conwy Oren
Ysgol St George Conwy Oren
Ysgol T. Gwynn Jones Conwy Oren
Ysgol Tal-y-Bont Conwy Oren
Ysgol Trefriw Conwy Oren
Ysgol Tudno Conwy Oren
Ysgol Ysbyty Ifan Conwy Oren
Ysgol Babanod Coedmawr Gwynedd Oren
Ysgol Baladeulyn Gwynedd Oren
Ysgol Beuno Sant Gwynedd Oren
Ysgol Bronyfoel Gwynedd Oren
Ysgol Craig y Deryn Gwynedd Oren
Ysgol Crud y Werin Gwynedd Oren
Ysgol Dyffryn Ardudwy Gwynedd Oren
Ysgol Ein Harglwyddes Gwynedd Oren
Ysgol Friog Gwynedd Oren
Ysgol Ganllwyd Gwynedd Oren
Ysgol Glanadda Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Chwilog Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Llanaelhaearn Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Llanbedr Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Llanrug Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Maesincla Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Pennal Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Rhiwlas Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Y Felinheli Gwynedd Oren
Ysgol Penybryn Gwynedd Oren
Ysgol Santes Helen Gwynedd Oren
Ysgol Y Gelli Gwynedd Oren
Ysgol Yr Eifl Gwynedd Oren
Ysgol Yr Hendre Gwynedd Oren
Bedlinog Community Primary School Merthyr Tudful Oren
Gellifaelog Primary School Merthyr Tudful Oren
Pantysgallog Primary School Merthyr Tudful Oren
St Mary's R.C. Primary School Merthyr Tudful Oren
Troedyrhiw Primary School Merthyr Tudful Oren
Twynyrodyn Community School Merthyr Tudful Oren
Ysgol Gynradd Coed y Dderwen Merthyr Tudful Oren
Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful Merthyr Tudful Oren
Archdeacon John Lewis Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Betws Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Bryntirion Infants School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Corneli Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Ffaldau Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Garth Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Nantymoel Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Pil Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Porthcawl Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
St Mary's & St Patrick's Catholic Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Tremains Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Tynyrheol Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Ysgol G.G. Cwm Garw Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Ysgol Y Ferch O'r Sger Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Ardwyn Nursery & Infant School Powys Oren
Banw C.P. School Powys Oren
Berriew C.P. School Powys Oren
Caersws C.P. School Powys Oren
Castle Caereinion C.I.W. Powys Oren
Churchstoke C.P. School Powys Oren
Clyro C.I.W. School Powys Oren
Cradoc C.P. School Powys Oren
Franksbridge C.P. School Powys Oren
Guilsfield C.P. School Powys Oren
Gungrog C.I.W. Infant School Powys Oren
Hafren C.P. Junior School Powys Oren
Irfon Valley C.P. School Powys Oren
Knighton C.I.W. School Powys Oren
Llandrindod Wells C.I.W. School Trefonnen Powys Oren
Llandrindod Wells C.P. School Powys Oren
Llanelwedd C.I.W. School Powys Oren
Llanerfyl C.I.W. Foundation School Powys Oren
Llanfechain C.I.W. School Powys Oren
Llanfihangel Rhydithon C.P. Powys Oren
Llanfyllin C.P. School Powys Oren
Llanidloes C.P. School Powys Oren
Llanrhaeadr ym Mochnant C.P. School Powys Oren
Montgomery C.I.W. School Powys Oren
Nantmel C.I.W. School Powys Oren
Rhayader C.I.W. School Powys Oren
Treowen C.P. School Powys Oren
Ysgol Bro Cynllaith Powys Oren
Ysgol Dafydd Llwyd Powys Oren
Ysgol Dolafon Powys Oren
Ysgol Dyffryn Trannon Powys Oren
Ysgol Glantwymyn Powys Oren
Ysgol Gynradd Carno Powys Oren
Ysgol Maesydre Powys Oren
Ysgol Rhiw Bechan Powys Oren
Abercynon Community Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Bodringallt Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Cilfynydd Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Cwmbach Community Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Cymmer Infants School Rhondda Cynon Taf Oren
Ferndale Infants School Rhondda Cynon Taf Oren
Gelli Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Glenboi Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Gwaunmeisgyn Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Hafod Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Llanharan Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Llantrisant Primary Rhondda Cynon Taf Oren
Llwyncelyn Infants School Rhondda Cynon Taf Oren
Our Lady's R.C. Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Penderyn Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Penrhys Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Pentre Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Penywaun Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Rhigos Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Tonyrefail Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Trallwng Infants School Rhondda Cynon Taf Oren
Trehopcyn Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Treorchy Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Tylorstown Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Y.G.G. Pont Sion Norton Rhondda Cynon Taf Oren
YGGG Llantrisant Rhondda Cynon Taf Oren
Ynysboeth Community Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Ynyshir Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol G.G. Aberdar Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol G.G. Bronllwyn Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol G.G. Tonyrefail Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol G.G. Ynyswen Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol Yr Eos Rhondda Cynon Taf Oren
Brynconin C.P. School Sir Benfro Oren
Cilgerran V.C.P. School Sir Benfro Oren
Holy Name Catholic Primary School Sir Benfro Oren
Hook C.P. School Sir Benfro Oren
Neyland Community School Sir Benfro Oren
Pennar Community School Sir Benfro Oren
St Aidans V.A.P. School Sir Benfro Oren
Templeton C.P. School Sir Benfro Oren
Ysgol Bro Dewi V.A. Sir Benfro Oren
Ysgol Clydau Sir Benfro Oren
Ysgol Ger y Llan Sir Benfro Oren
Ysgol Glannau Gwaun Sir Benfro Oren
Ysgol Llandudoch Sir Benfro Oren
Ysgol Wdig Sir Benfro Oren
Bodnant Community School Sir Ddinbych Oren
Christchurch C.P. School Sir Ddinbych Oren
Ysgol Borthyn Sir Ddinbych Oren
Ysgol Bro Dyfrdwy Sir Ddinbych Oren
Ysgol Bryn Clwyd Sir Ddinbych Oren
Ysgol Carreg Emlyn Sir Ddinbych Oren
Ysgol Cefn Meiriadog Sir Ddinbych Oren
Ysgol Dewi Sant Sir Ddinbych Oren
Ysgol Dyffryn Ial Sir Ddinbych Oren
Ysgol Henllan Sir Ddinbych Oren
Ysgol Mair R.C. School Sir Ddinbych Oren
Ysgol Pant Pastynog Sir Ddinbych Oren
Ysgol Pendref Sir Ddinbych Oren
Ysgol Rhewl Sir Ddinbych Oren
Ysgol Tremeirchion Sir Ddinbych Oren
Ysgol Twm o'r Nant Sir Ddinbych Oren
Ysgol Y Parc Infants Sir Ddinbych Oren
Archbishop Rowan Williams CIW School Sir Fynwy Oren
Castle Park Primary School Sir Fynwy Oren
Dewstow Primary School Sir Fynwy Oren
Durand Primary School Sir Fynwy Oren
Kymin View Primary Sir Fynwy Oren
Llandogo C.P. School Sir Fynwy Oren
Llantilio Pertholey CIW Primary School Sir Fynwy Oren
Our Lady & St Michael's School Sir Fynwy Oren
Overmonnow C.P. School Sir Fynwy Oren
Pembroke Primary School Sir Fynwy Oren
St Mary's R.C. Primary School Sir Fynwy Oren
Thornwell Primary School Sir Fynwy Oren
Bigyn C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Bryn C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Cae'r Felin Community School Sir Gaerfyrddin Oren
Cefneithin C.P. Sir Gaerfyrddin Oren
Cross Hands C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Dafen Primary School Sir Gaerfyrddin Oren
Gwynfryn CP School Sir Gaerfyrddin Oren
Lakefield C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Llandeilo C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Llangunnor C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Llechyfedach C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Maesybont C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Meidrim C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Old Road C.P. Primary School Sir Gaerfyrddin Oren
Penygaer Primary School Sir Gaerfyrddin Oren
Pontiets C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Pwll C.P. School Sir Gaerfyrddin Oren
Richmond Park Primary School Sir Gaerfyrddin Oren
Talley C.P School Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Griffith Jones Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Gymraeg Brynsierfel Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Gymraeg Gwenllian Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Bancffosfelen Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Drefach Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Ffairfach Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Gorslas Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Llanedi Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Llanwrda Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Y Tymbl Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Pontyberem Sir Gaerfyrddin Oren
Drury C.P. School Sir y Fflint Oren
Penarlag C.P. School Sir y Fflint Oren
St David's R.C. School Sir y Fflint Oren
St Winefrides R.C. School Sir y Fflint Oren
Ysgol Derwenfa Sir y Fflint Oren
Ysgol Gronant Sir y Fflint Oren
Ysgol Gymraeg Mornant Sir y Fflint Oren
Ysgol Maes Edwin Sir y Fflint Oren
Ysgol Tŷ Ffynnon Sir y Fflint Oren
Blenheim Road Community Primary School Torfaen Oren
Cwmffrwdoer Primary School Torfaen Oren
Henllys C.I.W. Primary School Torfaen Oren
New Inn Primary School Torfaen Oren
Penygarn Primary School Torfaen Oren
St David's R.C. Primary School Torfaen Oren
Victoria Primary School Torfaen Oren
Ysgol Bryn Onnen Torfaen Oren
Froncysyllte C.P. School Wrecsam Oren
Gwersyllt Community Primary School Wrecsam Oren
Johnstown Junior School Wrecsam Oren
Minera Voluntary Aided Primary School Wrecsam Oren
St Anne's R.C. Primary School Wrecsam Oren
St Chad's Church in Wales Voluntary Aided Primary Wrecsam Oren
St Mary's Aided Primary School (Brymbo) Wrecsam Oren
St Mary's C.I.W. Voluntary Aided School Wrecsam Oren
Ysgol Maes y Llan Wrecsam Oren
Ysgol Plas Coch Wrecsam Oren
Ysgol Garreglefn Ynys Môn Oren
Ysgol Goronwy Owen Ynys Môn Oren
Ysgol Gymuned Bodorgan Ynys Môn Oren
Ysgol Gymuned Dwyran Ynys Môn Oren
Ysgol Gymuned Llanerch-y-medd Ynys Môn Oren
Ysgol Gymuned Moelfre Ynys Môn Oren
Ysgol Gymuned Pentraeth Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Amlwch Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Beaumaris Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Bodedern Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Brynsiencyn Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Llanfachraeth Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Niwbwrch Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Pencarnisiog Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd y Parc Ynys Môn Oren
Ysgol Llaingoch Ynys Môn Oren
Ysgol Rhosybol Ynys Môn Oren
Ysgol Santes Fair Ynys Môn Oren