Ysgolion Cynradd: Categori Coch

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Brynhyfryd Junior School Abertawe Coch
Casllwchwr Primary School Abertawe Coch
Sea View Community Primary School Abertawe Coch
Glanhowy Primary School Blaenau Gwent Coch
Glyncoed Primary School Blaenau Gwent Coch
Ysgol Bro Helyg Blaenau Gwent Coch
Eagleswell Primary Bro Morgannwg Coch
Adamsdown Primary School Caerdydd Coch
Allensbank Primary School Caerdydd Coch
Bryn Hafod Primary School Caerdydd Coch
Christ The King R.C. Primary School Caerdydd Coch
Fairwater Primary School Caerdydd Coch
Glan-yr-Afon Primary School Caerdydd Coch
Meadowlane Primary School Caerdydd Coch
Ninian Park Primary School Caerdydd Coch
St Mary's R.C. Primary School Caerdydd Coch
Trelai Primary School Caerdydd Coch
Park Primary School Caerffili Coch
Rhydri Primary School Caerffili Coch
Gaer Primary School Casnewydd Coch
Llanmartin Primary School Casnewydd Coch
Maesmarchog Community Primary School Castell-nedd Port Talbot Coch
Tairgwaith Primary School Castell-nedd Port Talbot Coch
YGG Blaendulais Castell-nedd Port Talbot Coch
Ysgol Cilcennin Ceredigion Coch
Ysgol Cwmpadarn Ceredigion Coch
Ysgol Llannon Ceredigion Coch
Ysgol Bod Alaw Conwy Coch
Ysgol Gynradd Dolgellau Gwynedd Coch
Dowlais Primary School Merthyr Tudful Coch
Goetre Primary School Merthyr Tudful Coch
St Aloysius R.C. Primary School Merthyr Tudful Coch
St Illtyds R.C.Primary School Merthyr Tudful Coch
Afon-y-Felin Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Coch
Abermule C.P. School Powys Coch
Builth Wells C.P. School Powys Coch
Leighton C.P. School Powys Coch
Llanbister C.P. School Powys Coch
Whitton (Aided) School Powys Coch
Aberllechau Primary School Rhondda Cynon Taf Coch
Coedpenmaen County Primary School Rhondda Cynon Taf Coch
Heol Y Celyn Primary School Rhondda Cynon Taf Coch
Llwydcoed Primary Rhondda Cynon Taf Coch
Rhiwgarn Infant School Rhondda Cynon Taf Coch
Ysgol G.G. Bodringallt Rhondda Cynon Taf Coch
Haverfordwest CIW Voluntary Controlled School Sir Benfro Coch
Ysgol Gynradd Eglwyswrw Sir Benfro Coch
Ysgol Gynradd Pentrecelyn Sir Ddinbych Coch
Llanfair Kilgeddin CIW V.A. Primary School Sir Fynwy Coch
Ysgol Gymraeg Y Ffin Sir Fynwy Coch
St Mary's R.C. Primary School (Carmarthen) Sir Gaerfyrddin Coch
Ysgol Gynradd Blaenau Sir Gaerfyrddin Coch
Queensferry C.P. School Sir y Fflint Coch
Saltney Ferry C.P. School Sir y Fflint Coch
Sychdyn C.P. School Sir y Fflint Coch
Westwood Community Primary School Sir y Fflint Coch
Griffithstown Primary School Torfaen Coch
Ysgol y Waun Wrecsam Coch