Ysgolion Uwchradd: Categori Gwyrdd

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
BISHOP GORE SCHOOL Abertawe Gwyrdd
BISHOPSTON COMPREHENSIVE Abertawe Gwyrdd
Gowerton Comprehensive School Abertawe Gwyrdd
OLCHFA SCHOOL Abertawe Gwyrdd
Ysgol Gyfun Gwyr Abertawe Gwyrdd
COWBRIDGE COMPREHENSIVE SCHOOL Bro Morgannwg Gwyrdd
Stanwell School Bro Morgannwg Gwyrdd
YSGOL GYFUN BRO MORGANNWG Bro Morgannwg Gwyrdd
CARDIFF HIGH SCHOOL Caerdydd Gwyrdd
Mary Immaculate High School Caerdydd Gwyrdd
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Caerffili Gwyrdd
Bassaleg School Casnewydd Gwyrdd
Cwmtawe Community School Castell-nedd Port Talbot Gwyrdd
Cwrt Sart Community Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Gwyrdd
Dwr Y Felin Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Gwyrdd
Glan Afan Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Gwyrdd
St Joseph's RC School and 6th Form Centre Castell-nedd Port Talbot Gwyrdd
Ysgol Bryn Elian Conwy Gwyrdd
Ysgol John Bright Conwy Gwyrdd
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda Gwynedd Gwyrdd
PENCOED COMPREHENSIVE Pen-y-bont ar Ogwr Gwyrdd
Crickhowell High School Powys Gwyrdd
Cardinal Newman R.C. Rhondda Cynon Taf Gwyrdd
St.John Baptist High School Rhondda Cynon Taf Gwyrdd
Y Pant Comprehensive Rhondda Cynon Taf Gwyrdd
Bryngwyn School Sir Gaerfyrddin Gwyrdd
St John Lloyd Catholic Comp School Sir Gaerfyrddin Gwyrdd
Elfed High School Sir y Fflint Gwyrdd
Flint High School Sir y Fflint Gwyrdd
St. Albans R.C. High School Torfaen Gwyrdd
St Joseph's Catholic and Anglican High Wrecsam Gwyrdd