Ysgolion Uwchradd: Categori Melyn

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
BIRCHGROVE Abertawe Melyn
Bishop Vaughan School Abertawe Melyn
Cefn Hengoed Abertawe Melyn
PENTREHAFOD SCHOOL Abertawe Melyn
Penyrheol Comprehensive School Abertawe Melyn
Pontarddulais Comprehensive School Abertawe Melyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Abertawe Melyn
LLANTWIT MAJOR SCHOOL Bro Morgannwg Melyn
St Cyres Comprehensive School Bro Morgannwg Melyn
Bishop of Llandaff Church in Wales High School Caerdydd Melyn
Cathays High School Caerdydd Melyn
CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL Caerdydd Melyn
Fitzalan High School Caerdydd Melyn
Willows High School Caerdydd Melyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Caerdydd Melyn
Newbridge School Caerffili Melyn
Oakdale Comprehensive Caerffili Melyn
Duffryn High School Casnewydd Melyn
St. Joseph's R.C. High School Casnewydd Melyn
Cefn Saeson Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Cymer Afan Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Dyffryn School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Llangatwg Community School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Sandfields Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Ysgol Gyfun Ystalyfera Castell-nedd Port Talbot Melyn
GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE Ceredigion Melyn
Penglais School Ceredigion Melyn
Ysgol Bro Pedr Ceredigion Melyn
Ysgol Henry Richard Ceredigion Melyn
Ysgol Uwchradd Aberteifi Ceredigion Melyn
Eirias High School Conwy Melyn
YSGOL DYFFRYN CONWY Conwy Melyn
Ysgol Ardudwy Gwynedd Melyn
Ysgol Botwnnog Gwynedd Melyn
Ysgol Brynrefail Gwynedd Melyn
YSGOL EIFIONYDD Gwynedd Melyn
Ysgol Glan y Mor Gwynedd Melyn
Ysgol Tryfan Gwynedd Melyn
YSGOL UWCHRADD TYWYN Gwynedd Melyn
Ysgol Y Moelwyn Gwynedd Melyn
Bishop Hedley High School Merthyr Tudful Melyn
Brynteg School Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Bryntirion Comprehensive. Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Cynffig Comprehensive Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Maesteg Comprehensive School Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Gwernyfed High School Powys Melyn
Llanfyllin High School Powys Melyn
LLANIDLOES HIGH SCHOOL Powys Melyn
Newtown High School Powys Melyn
WELSHPOOL HIGH SCHOOL Powys Melyn
Ysgol Bro Hyddgen Powys Melyn
Ysgol Maesydderwen Powys Melyn
Ferndale Community School Rhondda Cynon Taf Melyn
Treorchy Comprehensive School Rhondda Cynon Taf Melyn
Pembroke School Sir Benfro Melyn
Sir Thomas Picton School Sir Benfro Melyn
Ysgol Dewi Sant Sir Benfro Melyn
YSGOL Y PRESELI Sir Benfro Melyn
Denbigh High School Sir Ddinbych Melyn
Rhyl High School Sir Ddinbych Melyn
St Brigid's School Sir Ddinbych Melyn
Ysgol Dinas Bran Sir Ddinbych Melyn
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd Sir Ddinbych Melyn
Caldicot School Sir Fynwy Melyn
Chepstow Comprehensive School Sir Fynwy Melyn
Monmouth Comprehensive School Sir Fynwy Melyn
Coedcae School Sir Gaerfyrddin Melyn
Glan-y-Mor School Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Bro Dinefwr Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Gyfun Emlyn Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Gyfun Y Strade Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Maes Y Gwendraeth Sir Gaerfyrddin Melyn
Alun School Sir y Fflint Melyn
Argoed School Sir y Fflint Melyn
Castell Alun High School Sir y Fflint Melyn
Connah's Quay High School, Sir y Fflint Melyn
Hawarden High School Sir y Fflint Melyn
St. David's High School Sir y Fflint Melyn
Croesyceiliog School Torfaen Melyn
FAIRWATER HIGH SCHOOL Torfaen Melyn
YSGOL GYFUN GWYNLLYW Torfaen Melyn
THE MAELOR SCHOOL Wrecsam Melyn
Ysgol Bryn Alyn Wrecsam Melyn
YSGOL MORGAN LLWYD Wrecsam Melyn
Ysgol David Hughes Ynys Môn Melyn
Ysgol Syr Thomas Jones Ynys Môn Melyn
Ysgol Uwchradd Bodedern Ynys Môn Melyn