Ysgolion Uwchradd: Categori Oren

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Dylan Thomas Community School Abertawe Oren
Brynmawr Foundation School Blaenau Gwent Oren
Ebbw Fawr Learning Community Blaenau Gwent Oren
Tredegar Comprehensive School Blaenau Gwent Oren
BRYN HAFREN COMPREHENSIVE SCHOOL Bro Morgannwg Oren
St Richard Gwyn Catholic High School Bro Morgannwg Oren
Cantonian High School Caerdydd Oren
Radyr Comprehensive School Caerdydd Oren
St Teilo's C-in-W High School Caerdydd Oren
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Caerdydd Oren
Bedwas High School Caerffili Oren
Blackwood Comprehensive School Caerffili Oren
Cwmcarn High School Caerffili Oren
Lewis Girls' Comprehensive School Caerffili Oren
Lewis School Pengam Caerffili Oren
Pontllanfraith Comprehensive Caerffili Oren
Rhymney Comprehensive School, Caerffili Oren
Risca Community Comprehensive Caerffili Oren
Caerleon Comprehensive School Casnewydd Oren
Llanwern High School Casnewydd Oren
Lliswerry High School Casnewydd Oren
Newport High School Casnewydd Oren
St Julian's School Casnewydd Oren
Ysgol Dyffryn Teifi Ceredigion Oren
YSGOL GYFUN PENWEDDIG Ceredigion Oren
Ysgol Aberconwy Conwy Oren
Ysgol Emrys ap Iwan Conwy Oren
YSGOL Y CREUDDYN Conwy Oren
Ysgol Friars Gwynedd Oren
Ysgol Syr Hugh Owen Gwynedd Oren
Ysgol Y Berwyn Gwynedd Oren
Afon Taf High School Merthyr Tudful Oren
Cyfarthfa High School Merthyr Tudful Oren
PEN-Y-DRE HIGH SCHOOL Merthyr Tudful Oren
Archbishop McGrath Catholic School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
BUILTH WELLS HIGH SCHOOL Powys Oren
LLANDRINDOD HIGH SCHOOL Powys Oren
Ysgol Uwchradd Caereinion High School Powys Oren
Aberdare Community School Rhondda Cynon Taf Oren
Bryncelynnog Comprehensive School Rhondda Cynon Taf Oren
Hawthorn High School Rhondda Cynon Taf Oren
Mountain Ash Comprehensive School Rhondda Cynon Taf Oren
Porth County Community Rhondda Cynon Taf Oren
The Pontypridd High School Rhondda Cynon Taf Oren
TONYREFAIL SCHOOL Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol Gyfun Garth Olwg Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol Llanhari Rhondda Cynon Taf Oren
Milford Haven School Sir Benfro Oren
Ysgol Greenhill School Sir Benfro Oren
Blessed Edward Jones High School Sir Ddinbych Oren
Prestatyn High School Sir Ddinbych Oren
Ysgol Brynhyfryd Sir Ddinbych Oren
King Henry VIII Comprehensive Sir Fynwy Oren
Dyffryn Taf Sir Gaerfyrddin Oren
Queen Elizabeth High School Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Dyffryn Aman Sir Gaerfyrddin Oren
John Summers High School Sir y Fflint Oren
Maes Garmon Sir y Fflint Oren
St. Richard Gwyn Catholic High School Sir y Fflint Oren
Abersychan Comprehensive Torfaen Oren
West Monmouth School Torfaen Oren
Darland High School Wrecsam Oren
Grango Wrecsam Oren
Ysgol Rhiwabon Wrecsam Oren
Ysgol Gyfun Llangefni Ynys Môn Oren
Ysgol Uwchradd Caergybi Ynys Môn Oren