Ysgolion Uwchradd: Categori Coch

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
MORRISTON COMPREHENSIVE Abertawe Coch
Abertillery Comprehensive Blaenau Gwent Coch
BARRY COMPREHENSIVE SCHOOL Bro Morgannwg Coch
Eastern High School Caerdydd Coch
GLYN DERW HIGH SCHOOL Caerdydd Coch
Llanishen High School Caerdydd Coch
Michaelston Community College Caerdydd Coch
St. Illtyd's Catholic High School Caerdydd Coch
Whitchurch High School Caerdydd Coch
HEOLDDU COMPREHENSIVE SCHOOL Caerffili Coch
St Cenydd School Caerffili Coch
St Martin's School Caerffili Coch
Ysgol Dyffryn Nantlle Gwynedd Coch
Ysgol Y Gader Gwynedd Coch
Coleg Cymunedol Y Dderwen Pen-y-bont ar Ogwr Coch
BRECON HIGH SCHOOL Powys Coch
Tonypandy Community College Rhondda Cynon Taf Coch
Tasker-Milward V.C. School Sir Benfro Coch
Ysgol Bro Gwaun Sir Benfro Coch
Holywell High School Sir y Fflint Coch
Llantarnam School Torfaen Coch
Rhosnesni High School Wrecsam Coch
Ysgol Clywedog Wrecsam Coch