Teyrngedau i gyn-faer Caernarfon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Cynghorydd Huw Edwards yn gadael gweddw a dau o blant.

Mae Cyngor Gwynedd wedi talu teyrnged i'r diweddar Gynghorydd Huw Edwards a fu farw ddydd Iau.

Yn enedigol o Ddwyran, Môn ac wedi ei fagu ym Methel, Arfon, roedd y Cynghorydd Edwards wedi cynrychioli ward Cadnant yng Nghaernarfon ar Gyngor Gwynedd ers 2005, ac roedd hefyd yn Gynghorydd Tref Caernarfon ac wedi bod yn Faer y dref deirgwaith.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dewi Owen:

"Mae'n amlwg fod y diweddar Huw Edwards yn boblogaidd iawn ymysg ei etholwyr a hynny'n bennaf gan ei fod bob amser yn barod i ymladd yn ddigyfaddawd drostynt.

''Yn aelod prysur a chydwybodol fe'i etholwyd yn Gadeirydd y Cyngor yn 2013. Bydd colled ar ei ôl yma."

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

"Gwasanaethodd Huw Gaernarfon, Gwynedd a Chymru yn ddi-flino a chydag urddas. Roedd ei wleidyddiaeth y tu hwnt i ystyriaethau pleidiol ac roedd ei gymeriad hoffus a serchus yn golygu iddo ymwneud â phawb yn ddiwahan''.

Caernarfon

Dywedodd Clerc Cyngor Tref Caernarfon, Katherine Owen "Fe wasanaethodd y Cynghorydd Huw Edwards y gymuned yma am dros 30 mlynedd, roedd yn gymeriad hwyliog a chariadus bob amser gyda thwincl yn ei lygad.

"Roedd gennym ddiddordebau tebyg y tu allan i'r Cyngor, ac roedd wrth ei fodd yn canu gyda chôr Meibion Caernarfon heb son am ei waith elusennol.

"Ni fydd pethau'r un fath hebddo yma yn tynnu ein coesau. Roedd yn ŵr bonheddig ac yn gyfaill cywir. Mae ein meddyliau gyda gweddill y teulu, fydd yn trysori eu hatgofion."

Dywedodd Maer Caernarfon, y Cynghorydd Roy Owen "Roedd y Cynghorydd Edwards yn uchel iawn ei barch, roedd yn fraint i weithio ochr yn ochr ag o, roedd yn angerddol am helpu eraill - bydd wir yn golled."

Mae Mr Edwards yn gadael gwaig a dau o blant.