Saith Diwrnod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd merch yn rheoli banc yn destun syndod i lawer yn y 70au

Bob bore Gwener ar Post Cyntaf, BBC Radio Cymru mae Catrin Beard yn adolygu'r wasg Gymraeg a'r blogiau yn yr wythnos aeth heibio. Gallwch hefyd ddarllen am y straeon sydd wedi mynd a sylw Catrin yma ar Cymru Fyw:

Trwy lygaid merch

Mae Beti George wedi bod yn gwylio ffilmiau BBC Cymru ar gyfer cyfres ar S4C, a thrwy wneud, wedi sylweddoli gymaint mae bywyd y ferch wedi newid.

Y rhybudd cynta' a gafodd yn y BBC fel gohebydd ar y rhaglen foreol 'Bore Da' oedd "Cofia nawr ti fydd number 2!" Roedd 'na weinidog yr efengyl, llawn-amser yn number 1.

Mewn erthygl ar Cymru Fyw, mae hefyd yn cofio bod gofyn am gael ymuno â'r NUJ fel gofyn am fynd i'r lleuad. A phan wnaeth gais i ymuno â'r undeb, yr ateb oedd "Na" am mai gwaith rhan amser fydde fe iddi fel gwraig a mam. Roedd hyn yn y saithdegau - ddim mor hir â hynny'n ôl.

'Pobol go-iawn'

Sylwodd Meg Elis wrth darllen teyrngedau i'r gwleidydd Leon Brittan, oedd yn ei fri yn yr wythdegau, fod pobl yn cyfeirio ato fel yr unigolyn mwyaf deallus ac ymenyddol ddisglair yng nghabinet y cyfnod.

Ym marn Meg ar ei blog, mae bod yn ddisglair yn rhinwedd mewn gwleidydd. "Well gen i gael pobl glyfar i 'nghynrychioli," meddai; ac mae hi wedi cael llond bol ar bobl yn galw am 'bobol go-iawn' i wleidydda.

Os ydyn nhw'n bobol go-iawn deallus a da, iawn. Os mai twpsod ydyn nhw, boed nhw o ysgol fonedd neu ysgol brofiad, ewch i ffwrdd a dysgu sut i sgwennu, siarad a rhesymu.

Disgrifiad o’r llun,
Wrth i'r etholiad agosau, mae'r blogwyr yn dechrau trin a thrafod y byd gwleidyddol

Gyda llai na chan diwrnod tan yr etholiad cyffredinol, mae'r blogwyr gwleidyddol yn dechrau magu stêm.

Does dim yn well gan lawer ohonyn nhw nag ystadegau, ac yn ei flog cyntaf mewn cyfres ar Golwg 360, mae Llywelyn Williams yn cynnig dadansoddiad manwl o'r ymateb ar Twitter i'r cyhoeddiad y byddai pleidiau llai yn ymuno â'r dadleuon teledu, gyda diagramau a graffiau yn dangos cryfder cefnogaeth y gwahanol bleidiau.

Mae'r Hogyn o Rachub hefyd wedi dechrau ar gyfres o flogiau'n proffwydo hynt y gwahanol bleidiau yng Nghymru. Gyda blogiau'r wythnos hon hefyd gan Ifan Morgan Jones am Blaid Cymru, Iolo Cheung am etholaethau ymylol Cymru a dadansoddiadau mynych Blog Menai o'r polau piniwn, diddorol oedd troi at flog Glyn Adda sy'n un o'r Gîcs Gramadeg - cylch sy'n cyfarfod i drafod agweddau ar ramadeg y Gymraeg.

Os byth y daw cyfle i ddiweddaru Geiriadur yr Academi, medd Glyn, bydd tipyn go lew o eiriau'n mynd i mewn iddo nad oeddent yn bod, yn Saesneg na Chymraeg, pan gyhoeddwyd o gyntaf. Un o'r rheini ydi geek - er bod gair tebyg o ran ei ystyr yno, sef nerd.

Yn ôl Glyn Adda, mae i'r geek ei ddealltwriaeth o bwnc, wedi dod o lwyr ymroad; ond onid oes hefyd ryw ochr ddigri-ddiniwed iddo? Rhyw arbenigwr sy' hefyd yn sbrych, dyna yw'r nerd; arbenigwr sy' hefyd yn rhyw Ddici Bach Dwl yw'r geek.

'Daeth yr awr'

Ond tra bo geeks Cymru'n gwirioni ar bob tro yn yr ymgyrch etholiadol o'n blaenau, mae un ymgyrchydd gwleidyddol wedi croesi ffin mewn bywyd.

Dyw'r cerrig milltir hyn ddim yn dod yn aml i'r rhai ohonom dros hanner cant medd Angharad Tomos yn yr Herald, ond byddwn i'n cyfri hon yn un ohonynt. Daeth yn awydd, daeth yn adduned ac yna - daeth yr awr.

Tra bo Syriza yn creu hanes yng Ngroeg, Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn creu drwgdeimlad yng Ngwynedd, beth oedd Angharad yn ei wneud?

Yn syml iawn - marmalêd, a hwn, meddai, ydi'r marmalêd gorau yn y byd, ac mae'n ei fwyta i frecwast, wedi cinio ac i de.

Hyfryd iawn.