Ffyrdd ar gau oherwydd eira

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd yr eira ddisgyn ym Mlaenau Ffestiniog brynhawn ddydd Iau

Mae nifer o ffyrdd ar gau yng Nghymru nos Iau wedi cawodydd trwm o eira yn y canolbarth a'r de.

Mae eira yn achosi trafferth ar Fwlch y Crimea ar yr A470 ger Blaenau Ffestiniog, ac mae'n debyg bod sawl car yn sownd.

Yn Sir Ddinbych, mae'r A542, Bwlch yr Oernant ar gau rhwng Llangollen a Llandegla oherwydd eira trwm.

Yn ne Cymru mae'r B4560, Ffordd y Mynydd rhwng Bwlch a Glyn Ebwy wedi ei gau gan yr heddlu.

Mae disgwyl mwy o eira ac eirlaw dros nos Iau ar dir uchel, ac mae rhybudd melyn am eira a rhew mewn grym gan y Swyddfa Dywydd.

Yn ogystal mae rhybudd melyn am wyntoedd cryfion dros dde Cymru mewn grym, gyda rhagolygon o hyrddiadau o hyd at 70mya.

Gallwch weld y diweddaraf ar wefan y Swyddfa Dywydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae eira wedi disgyn ar yr A470 yn Aberhonddu, Powys