Casglu barn am ganolfan i hybu'r Gymraeg

gan Dafydd Morgan
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y nod yw agor y ganolfan ym mis Ebrill

Mae'r camau cyntaf wedi eu cymryd er mwyn sefydlu canolfan Cymraeg yn nhref Caerfyrddin.

Fis Rhagfyr cafodd Prifysgol y Drindod Dewi Sant wybod eu bod wedi bod yn llwyddiannus gyda'i cais grant i sefydlu canolfan Gymraeg.

Mae adeilad penodol wedi ei brynu ar gyfer y ganolfan a nos Iau bu cyfarfod cyhoeddus yn y dref er mwyn trafod syniadau ar gyfer y ganolfan newydd.

Fe wnaeth Prifysgol y Drindod Dewi Sant dderbyn £300,000 gan Lywodraeth Cymru y llynedd er mwyn sefydlu'r ganolfan.

Dywed Gwilym Dyfri Jones, dirprwy Is-Ganghellor y brifysgol, fod yna gynlluniau cyffrous ar gyfer ganolfan.

"Nod y ganolfan fydd dwyieithogi tre Caerfyrddin.

"Dan ni'n edrych 'mlaen i at y digwyddiad hwnnw yn 2018, pan fydd S4C a'r holl gwmniau eraill yn ad-leoli i Gaerfyrddin, a 'dan ni am sicrhau erbyn hynny bod y dre yn dre mor Gymreigedd a phosibl, fod y Gymraeg i'w chlywed a'i gweld yn amlwg iawn ar draws y dre."

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Prifysgol y Drindod Dewi Sant dderbyn £300,000 er mwyn sefydlu'r ganolfan.

Fe wnaeth Mr Jones hefyd son am ddod a Llyfr Du Caerfyrddin yn ôl i'r dre.

"Yn amlwg, den ni am edrych yn ôl fel rhan o'r ganolfan.

"Edrych yn ôl ar ein treftadaeth ni a dathlu'n treftadaeth ni, ac wrth gwrs byddai cael y Llyfr Du neu ddehongliad o'r llyfr du yn ôl yn y ganolfan hon yn ganolbwynt ac yn ffocws penodol i'r ganolfan"

Mae'r cyllid gan Lywodraeth Cymru yn rhan o gronfa a gafodd ei chyhoeddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd i wireddu polisi Llywodraeth Cymru, Bwrw Mlaen, gyda'r nod o wneud y Gymraeg yn elfen naturiol o fywyd bob dydd.

'Sbardun'

Yn ôl Dewi Snelson o Fenter Iaith Gorllewin Sir Gâr, mae sefydlu'r ganolfan yn ddatblygiad pwysig er mwyn diogelu'r Gymraeg yng Nghaerfyrddin a thu hwnt.

"Mae o sicr yn mynd i helpu i gynnal y Gymraeg o fewn y dre a'r cyffiniau. Mae'n sicr bod angen y math yma o beth.

"Be sy'n bwysig i sicrhau ydy bod y ganolfan yn rhyw fath o sbardun ar gyfer pethau tu allan i'r ganolfan, ond hefyd er mwyn cymreigio'r dre, yn hytrach 'na bod bob dim yn cael ei gorlannu mewn un adeilad."

Mae Gwyndaf Lewis yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant: "Ma lot o bobl nawr yn byw eu bywyd yn Gymraeg.

"Ond wrth gael canolfan yn uniaith Gymraeg wedyn bydd pobol yn gwybod wedyn 'reit oce, sdim raid i ni fynd i Starbucks neu sdim rhaid i ni fynd i rywle arall i gyfarfod, allwn ni fynd i'r ganolfan Gymraeg hon fan hyn, a chi'n gwybod gewch chi groeso yn Gymraeg, a bydd pobl yn y dderbynfa'n siarad Cymraeg."

Mae disgwyl i'r ganolfan newydd ar Stryd y Brenin agor ym mis Ebrill eleni.