Bargen am £2.5 miliwn!

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Daeth John Hartson yn arwr yn Highbury

Ugain mlynedd yn ôl, roedd llygaid cyfryngau'r byd ar lanc pengoch 19 oed o Abertawe. Ym mis Ionawr 1995 ymunodd John Hartson o dîm pêl-droed Luton gydag Arsenal am £2.5 miliwn o bunnoedd gan olygu mai fo oedd y chwaraewr ifanc drytaf ym Mhrydain.

Owain Llŷr fu'n sgwrsio gyda John am ei atgofion ar ran Cymru Fyw:

Syndod

Ymunodd Hartson â Luton fel bachgen 16 oed yn 1992. Dair blynedd yn ddiweddarach mi benderfynodd George Graham mai'r Cymro oedd yr ymosodwr i adfywio Arsenal. Cafodd pawb eu synnu gan y cynnig, gan gynnwys Hartson ei hun.

"Dwi'n cofio cael fy ngalw mewn i swyddfa David Pleat (rheolwr Luton). Er fy mod i wedi sgorio'r wythnos flaenorol roeddwn i'n meddwl ei fod o yn mynd i fy ngadael allan o'r tîm ar gyfer y gêm ar y dydd Sadwrn," meddai Hartson.

Ond ei yrru adref wnaeth Pleat gan ddweud wrtho am folchi a gwisgo siwt gan eu bod nhw'n mynd i gwrdd â George Graham yng Ngogledd Llundain gan fod Luton wedi derbyn cynnig amdano gan Arsenal.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddangosodd George Graham ffydd yn y llanc 19 oed o Abertawe

Highbury

"Doedd gennai ddim asiant ar y pryd. Graham a Pleat ddeliodd efo manylion fy nghytundeb. Mi oedd dad yno yn yr ystafell hefyd yn cadw golwg ar beth oedd yn digwydd."

Ac o fewn dim mi oedd Hartson wedi ymuno ag un o glybiau mwyaf Ewrop a roedd o'n chwarae yn y llinell flaen efo Ian Wright yn Highbury.

"Mi ddysgais lot fawr gan chwaraewyr megis Tony Adams a Paul Merson a roedd hi'n bleser cael rhannu cae efo nhw," meddai Hartson.

Llwyddodd Arsenal i gyrraedd rownd derfynol Cwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop y tymor hwnnw, ac mi sgoriodd Hartson unig gôl y Gunners wrth iddyn nhw golli 2-1 yn erbyn Real Zaragoza.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Denis Bergkamp, yr Iseldirwr ddaeth i ddisodli Hartson yn llinell flaen y 'Gunners'

Ar y fainc

"Pan ymunodd Dennis Bergkamp yn ystod haf 1995 fe newidiodd pethau," ategodd. "Bruce Rioch oedd y rheolwr erbyn hynny a Wright a Bergkamp oedd yn dewis cyntaf yn y llinell flaen."

Cafodd o lond bol eistedd ar y fainc, a dwy flynedd ar ôl iddo ymuno â'r clwb mi benderfynodd o adael y Gunners i ymuno â West Ham.

"Roeddwn i eisiau chwarae yn rheolaidd a doedd hynny ddim yn digwydd yn Arsenal. Ond fe roddodd Harry Redknapp y cyfle i mi wneud hynny."

"Ddim yn edifar"

Flwyddyn yn ddiweddarach enillodd Arsenal Uwch Gynghrair Lloegr a Chwpan FA Lloegr o dan arweinyddiaeth Arsene Wenger. Hyd heddiw mae pobl yn holi Hartson os ydi o'n difaru gadael.

"Dim o gwbl" yw ei ateb pendant.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd y goliau yn dal i lifo i John ym Mharc Upton

Aeth ymlaen i chwarae i Wimbledon, Coventry, Celtic, West Brom a Norwich cyn iddo ymddeol yn 2007 gan chwarae dros 500 o gemau proffesiynol.

Sgoriodd 14 gôl i Gymru hefyd gan ddod o fewn trwch blewyn i gyrraedd rowndiau terfynol Ewro 2004. Ond colli oedd hanes tîm Mark Hughes yn y gemau ail-gyfle yn erbyn Rwsia.

Cefnwr chwith Manchester United Luke Shaw ydi'r chwaraewr yn ei arddegau drytaf ym Mhrydain bellach. Mi dalodd United yn agos at £30 miliwn amdano dros yr haf. Mae'n rhyfeddol pa mor rhad mae £2.5 miliwn yn swnio erbyn heddiw!

Gallwch glywed sgwrs lawn Owain Llŷr gyda John Hartson ar Camp Lawn, BBC Radio Cymru, Sadwrn 31 Ionawr am 14:00

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Aeth John yn ei flaen i chwarae 51 o weithiau i Gymru a sgorio 14 o goliau