BBC Cymru Fyw

£20m i wella safon tai yng Nghymru

Published
Mae perchnogion tai a landlordiaid wedi cael gwahoddiad i ymgeisio am arian o gronfa £20m i wella safon tai yng Nghymru.
Bydd hanner yr arian ar gael i berchnogion tai ar ffurf benthyciadau di-lôg hyd at £25,000 drwy'r cynghorau lleol.
Fe fydd y gweddill o'r arian yn mynd at gynllun Troi Tai'n Gartrefi, sydd wedi derbyn £20m yn barod i adnewyddu adeiladau sydd wedi adfeilio.
Dywedodd Lesley Griffiths y Gweinidog dros Gymunedau fod targed o adnewyddu 5,000 o dai gwag neu dai oedd wedi adfeilio ers 2011 bron a'i gyrraedd.
''Mae tai gwag nid yn unig yn wastraff o adnodd, ond maent hefyd yn gallu denu fandaliaeth ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol ac yn gallu gwastraffu edrychiad ein cymunedau,'' meddai.
Mae'r arian wedi ei ryddhau wedi cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi fel rhan o'r gyllideb ddrafft.
image captionLesley Griffiths, y Gweinidog dros Gymunedau