£20m i wella safon tai yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae perchnogion tai a landlordiaid wedi cael gwahoddiad i ymgeisio am arian o gronfa £20m i wella safon tai yng Nghymru.

Bydd hanner yr arian ar gael i berchnogion tai ar ffurf benthyciadau di-lôg hyd at £25,000 drwy'r cynghorau lleol.

Fe fydd y gweddill o'r arian yn mynd at gynllun Troi Tai'n Gartrefi, sydd wedi derbyn £20m yn barod i adnewyddu adeiladau sydd wedi adfeilio.

Dywedodd Lesley Griffiths y Gweinidog dros Gymunedau fod targed o adnewyddu 5,000 o dai gwag neu dai oedd wedi adfeilio ers 2011 bron a'i gyrraedd.

''Mae tai gwag nid yn unig yn wastraff o adnodd, ond maent hefyd yn gallu denu fandaliaeth ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol ac yn gallu gwastraffu edrychiad ein cymunedau,'' meddai.

Mae'r arian wedi ei ryddhau wedi cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi fel rhan o'r gyllideb ddrafft.

Disgrifiad o’r llun,
Lesley Griffiths, y Gweinidog dros Gymunedau