Cartref newydd yn 'trawsnewid' bywyd teulu o Wynedd

Cyhoeddwyd

Mae teulu ym Meirionnydd wedi diolch am ddatblygiad tai newydd sydd wedi "trawsnewid" eu bywyd teuluol.

Mae 17 o gartrefi newydd wedi eu hadeiladu yn Nhai Pendre, Tywyn, gan gymdeithas tai Grŵp Cynefin.

Bwriad y cynllun werth £1.6m oedd adeiladu tai oedd yn bodloni anghenion pobl leol, gan gynnwys un teulu sydd â phlant ag anghenion arbennig.

Mae'r AC lleol wedi croesawu buddsoddiad Cynefin sydd wedi "gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yng nghefn gwlad Gwynedd".

'Tawelwch meddwl'

Disgrifiad o’r llun,
Mae teulu Jo-Anne Pitt yn dweud bod eu bywyd teuluol wedi newid yn llwyr yn sgil y datblygiad.

Mae'r datblygiad newydd yn cynnwys pedwar fflat, naw tŷ a phedwar byngalo, gydag un o'r byngalos wedi ei gynllunio'n arbennig i deulu Jo-Anne Pitt.

Mae gan blant ieuengaf y teulu, Anthony, 10 oed, a Annalyse, 2 oed, salwch sy'n cyfyngu ar eu bywydau, ac nid oedd eu hen gartref yn addas ar eu cyfer.

Yn y tŷ newydd, sydd â lle i gadair olwyn un o'r plant ac i'r gofalwyr, mae Jo-Anne yn dweud bod bywyd teuluol wedi newid yn llwyr.

Dywedodd: "Mae'n anodd egluro sut mae mân newidiadau i'n cartref wedi trawsnewid ein bywyd teuluol yn llwyr, diolch i Grŵp Cynefin.

"Mae'r ffaith bod ein hystafelloedd gwely drws nesa i'w gilydd rŵan ac ar yr un lefel, yn golygu y gallaf godi i ofalu am anghenion Ant yn llawer haws yn ystod y nos. Mae wedi rhoi tawelwch meddwl i ni."

'Gwahaniaeth go iawn'

Ychwanegodd: "Gall Ant hefyd ymuno â ni fel teulu yn ystod prydau bwyd yn y gegin. O'r blaen, roedd yn anodd cael ei gadair olwyn i mewn i'r stafell fwyta gyda phawb arall yn eistedd wrth y bwrdd.

"Mae o bellach yn ymuno â ni yn y gegin, lle o'r blaen roedd yn gorfod eistedd yn y drws, gan fod hi'n amhosib cael ei gadair olwyn i mewn drwy'r drws."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Arglwydd Dafydd Elis Thomas AC wedi dweud ei fod yn falch fod Grŵp Cynefin yn buddsoddi yn ne Meirionnydd.

Mae Prif Weithredwr Cynefin wedi dweud bod adeiladu cartrefi ar gyfer pobl leol wedi bod yn flaenoriaeth, tra bod AC Dwyfor Meirionnydd wedi croesawu'r datblygiad.

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas AC: "Dwi'n llongyfarch Grŵp Cynefin am fuddsoddi yn ne Meirionnydd, gan gynnig cartrefi o safon i bobl leol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yng nghefn gwlad Gwynedd."