Y Blaid Werdd: Na i awgrym Arglwydd Wigley

  • Cyhoeddwyd
Pippa Bartoletti

Mae arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru wedi wfftio awgrymiadau y dylai eu cefnogwyr bleidleisio i Blaid Cymru mewn etholaethau ble gall y cenedlaetholwyr ennill sedd.

Mae Pippa Bartoletti wedi dweud ei bod hi'n deall yr apêl gan yr Arglwydd Wigley - cyd-lynydd ymgyrch etholiad cyffredinol Plaid Cymru - gan ddweud bod ganddi "lawer o amser" iddo.

Dywedodd wrth raglen Sunday Politics Wales y BBC: "Mae aelodaeth y Blaid Werdd yng Nghymru yn cynyddu. Mae'r bobl yma wedi ymuno â'r Blaid Werdd, yn hytrach nag ymuno â Phlaid Cymru."

Dywedodd bod aelodaeth y blaid yng Nghymru wedi cynyddu 400% mewn 12 mis.

Ond gwrthododd ddweud faint o aelodau oedd gan y Blaid Werdd yng Nghymru, gan ddweud ei fod yn cyd-fynd "ar gyfartaledd" gyda'r dros 51,000 o aelodau sydd gan y blaid ar draws Cymru a Lloegr.

Cynghrair gwrth-lymder

Mae'r SNP, Plaid Cymru a'r Blaid Werdd wedi dweud y byddan nhw'n ffurfio cynghrair gwrth-lymder er mwyn gwneud y mwyaf o'u dylanwad mewn senedd grog.

Mae'r dair blaid hefyd yn gwrthwynebu adnewyddu system arfau niwclear Trident y DU, ond dywedodd Pippa Bartolotti na "fyddai'n mynd mor bell â hynny", pan ofynnwyd iddi ymateb i sylwadau'r Arglwydd Wigley yn cymharu Trident gydag Auschwitz.

Sylwadau mae'r Arglwydd Wigley wedi ymddiheuro amdanyn nhw.

Mae Pippa Bartoletti yn sefyll yn etholaeth Gorllewin Casnewydd yn yr etholiad cyffredinol ym mis Mai, sedd sydd ar hyn o bryd yn nwylo'r Blaid Lafur.

Roedd arolwg i BBC Cymru wythnos diwethaf yn dangos bod y gefnogaeth i'r Blaid Werdd wedi cynyddu 4% ers mis Medi, ond mae'r blaid yn parhau'n chweched yng Nghymru.