Gwrthwynebu safle carafanau

gan Elin Gwilym
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Protestwyr yn Llan San Siôr

Mae dros 200 o bentrefwyr yn Sir Conwy sydd yn gwrthwynebu cynlluniau i agor safle ar gyfer Sipsiwn a theithwyr yn agos i'w cartrefi wedi bod yn cynnal protest.

Mae Cyngor Conwy wedi enwi ardal ym mhentref Llan San Siôr rhwng Abergele a Bodelwyddan fel un posib ar gyfer y gymuned Sipsiwn.

Bydd deg carafán yn gallu aros ar y safle am hyd at 90 diwrnod ar y tro.

Ond mae rhai o drigolion yr ardal wedi ffurfio grŵp i wrthwynebu'r cynlluniau.

"Mae o reit drws nesaf i bentref bach hyfryd sydd eisoes yn brin o adnoddau," meddai'r Cynghorydd Tim Rowlands sydd yn cadeirio'r grŵp protest.

"Mae'n ardal hollbwysig ar gyfer twristiaeth, dwi ddim yn meddwl mai dyma'r safle iawn."

"Mae yna rai o'r farn fod y safle yn un peryglus, drws nesaf i'r A55. Mae'n ardal hanesyddol, yn agos iawn i adeiladau sydd wedi eu rhestru"

Petai'r cais yn cael ei ganiatáu byddai'r plant ar y safle a hawl i fynychu'r ysgol leol. Mae rhai o rieni'r ysgol hefyd wedi mynegi pryder.

Dyletswydd

"Mae'n bentref bychan, mae'n ysgol fechan. Fydd yr ysgol ddim yn gallu dygymod" yn ôl un tad.

"Mae'n mynd i effeithio ariannu'r ysgol. Dwi ddim yn meddwl fod hyn yn beth da,"meddai mam arall.

Ond yn ôl Cyngor Conwy mae ganddyn nhw ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu safleoedd ar gyfer y gymuned sydd yn teithio ac wedi amddiffyn dewis y safle hwn.

Dywedodd y cynghorydd Chris Hughes sydd yn gyfrifol am Gymunedau ar Gyngor Conwy: "Does run o'r rhain wedi cael eu rhoi gerbron gan y Cyngor.

"Trigolion a pherchnogion tir sydd yn awgrymu'r safleoedd."

"Bydd gwrthwynebiad i bob safle ac allwn ni ddim troi rownd a dweud- does dim safle."

Llywodraeth Cymru sydd wedi gorchymyn fod yna safleoedd addas ar gyfer y gymuned deithio a sipsiwn yn cael eu darparu.

Mewn datganiad maen nhw'n dweud fod angen "sicrhau fod yna safleoedd addas i'r cymunedau yma i leihau lefelau uchel o dlodi a digartrefedd".

Mae gan drigolion hyd at 6 Chwefror i ymateb yn ffurfiol i'r Cyngor ac ma disgwyl penderfynniad terfynol erbyn diwedd y flwyddyn.

.